Kasiopejski Experiment

Najopasnija Teorija na Svijetu

Organski Portali

Denziteti

Drvo Života

Duša i karma

Reinkarnacija

OPS i OPD polariteti

Viteški pohod

New-age i Subjektivnost

Politička ponerologija - 1

Abdukcije

Da Vinči Kod i Fulkanjelijev Pravi Identitet

Posljednji inč i kubni centimetar sreće


Osovina zla

Mit o progonu Kršcana

Sarkozy - dobar dan nato

Korporativna drzava i subverzija demokracije

Tajne mocne familije


Vijesti

Rezim potpunog bezaknoja

Eu lideri pojacavaju pritisak na irsk

Gradani Francuske

Zadržite Égalité i Fraternité ali zaboravite internet Liberté


Dobrodošli na Quantum Future Net!


Cassiopaea.orgCassiopaea.com  i Quantum Future.net  su web stranice koje su osnovali Teorijski Fizičar Arkadiusz Jadzyk i njegova supruga Laura Knight-Jadczyk, spisateljica i amaterski historičar.

Quantum Future Physics je web stranica posvećena djelu Prof. Jadzyk-a. Na njoj možete pronaći informacije u vezi sa Kvantnom Teorijom, Kvantnim Skokovima, EEQT i Pet Platonskih Fraktala, Tehnikama Transdimenzionalnog Transfera, Jacques Vallee-u, Kvantnim Fraktalima , Kritičke note o Richard Hoagland-u i Tom Bearden-u, Kritičke note na Val Valerijanov "Matrix III ", ideje o  Znanju i Slobodi, stručne radove o  "Quaternionima i Monopolima", te  najuzbudljivije od svih radova, poglede jednog teorijskog fizičara na Fiziku Misterioznih fenomena.

Predmeti koji najviše zaokupljaju Profesora Jadzyk-a su problemi osnova kvantne teorije, te njihova veza sa filozofijom nauke i teorijama znanja, svijesti i uma. Njegovi radovi iz prošlosti uključuju algebarske metode kvantne teorije, diferencijalne geometrijske metode teorije polja, teorije gravitacije, Kluza-Klein-ove teorije skrivenih dimenzija, supersimetriju te nekomutativnu geometriju. Ovdje možete pogledati i njegov Curriculum Vitae te Listu objavljenih radova.

Laura Knight-Jadczyk: dosad je izdala više knjiga: Tajna historija svijeta, radikalno preispitivanje povijesti, nauke, religije i mitova kao rezultat potrage za skrivenim principima naše realnosti, Istina o 11-9  (u suradnji sa internet piscem Joe Quin-om) šokantni izvejštaj o stvarnim dogadjajima u pozadini napada 11 Septembra; Neobičnost Dimenzija, Denziteta, i procesa vanzemaljskih otmica te Val (Talas) u četiri toma. Laura trenutno radi na nastavku  Tajne Historije Svijeta.

Rezultat Laurinog naučnog pristupa istraživanju povijesti i praktične primjene PSI fenomena te metafizike, uključujući i kontrolirani eksperiment u tzv. channelingu -Kasiopejski eksperiment, bio je kontakt sa Arkom. O ovoj fazi Laurinog života pisao je dobitnik Pulicerove nagrade, Thomas French za St. Petersburg Times. Gospodin French proveo je preko pet godina prateći Lauru i njen rad i na kraju je napisao:    

“I nakon svog ovog vremena ne mogu vam sa sigurnošću reći koja je Laurina tajna. Ono sto znam jest da je ona i dalje intrigantna onoliko koliko je bila i na početku. Od momenta kad sam je upoznao počeo sam razmatrati mogućnosti za koje nisam ni slutio da postoje. Zahvaljujući Lauri počeo sam gledati i razmišljati na sasvim novi način”

Ovo je Laurin najveći dar, i ona ga nesebično dijeli sa svojim čitateljima. Pripremite se za preispitivanje svega u što ste vjerovali jer Laura unosi logiku matematičara, viziju mistika kao i majčinsku energiju u potragu za riješenjima problema čovjeka i univerzuma. 

Ark piše: Ime Kasiopeja dato nam je od strane svjesno “kanaliziranog izvora” koji je Laura kontaktirala  1994 nakon dvije godine eksperimentalnog rada. Ovaj izvor identificirao se tvrdeći “Mi smo Vi u budućnosti”. Moderna fizika ne može nam omogućiti praktična sredstva za ovakav vid komunikacije, teorije o ovoj temi još uvijek nisu dovoljno razvijene, u stvari one su nedovoljne i kontraverzne.

Ukoliko pokušamo interpretirati pojam “Mi smo Vi u budućnosti” na pojednostavljeni način, suočit ćemo se sa kauzalnim paradoksom. S druge strane, iz teorijskih radova objavljenih u naučnim publikacijama, možemo naučiti da uz pažjivu i odgovarajuću interpretaciju, te uz uzimanje u obzir kvantnih  nepoznanica - komunikacija sa prošlošću ne može se odbaciti kao nemoguća. Nevjerovatna je možda bolja riječ, ali postoji puno stvari koje su nevjerovatne ali se ipak dešavaju.

Manje vjerojatno je određeni fenomen, što više informacija dobijamo iz manifestacija takvog fenomena, više ćemo naučiti iz ovakve studije.

Upravo zbog toga ne možemo odbaciti pojam “Mi smo Vi u budućnosti” kao nemoguć. Umjesto toga odlučili smo da nastavimo “komunikaciju” kao formu kontroliranog eksperimenta o “superluminalnom prijenosu misli”  iako je sasvim jasno da ovaj termin  može biti uzet kao indikacija jedne od više mogućnosti.

Informacija koju smo dobili ovim eksperimentom data je u širokom kontekstu historijskog, naučnog, metafizičkog i drugog materijala i nudi nam tragove koji vode do pogleda na svijet, koji smo predstavili bezbroj puta u našim brojnim publikacijama, kako u štampi tako i na internetu. Mozda je samo naš vlastiti  “podsvjesni um” taj koji nam se ponudio kao izvor, medjutim čak i ako je tako, što nam ovo govori?  Da li zaista znamo što je “podsvijesni um” i koje su njegove mogućnosti.

Čitatelj bi mogao započeti sa Val Serijom. Val je termin koji se koristi da bismo opisali makro-kosmički kvantni valni kolaps, koji će dovesti kako do fizičkih tako i do “metafizičkih” promjena u zemljinoj kozmičkoj okolini, a za koji se teoretizira da bi mogao biti moguć početkom 21. vijeka. Ovaj događaj je različito opisan, i od strane drugih izvora, kao planetarni prelaz na 4. Densitet, smjena doba, žetva i sl. Najčešće se smješta u 2012-tu godinu. Val Serija započinje sa slučajem vanzemaljske otmice , transkriptom hipnotičke regresivne seanse koja navodi globalnu kataklizmičku promjenu. Pri tom morate imati na umu da ne gledamo balgonaklono na uvjerenje kako točno vrijeme dolaska ovakvih dogadjaja može biti sa sigurnošću predviđeno. Kvantna fizika govori o statističkim mogućnostima, a ne o proročkoj sigurnosti.

Objavljivanje kasiopejske komunikacije u Val Seriji i uspostavljanje mreže za dijalog zainteresiranih- što će kasnije postati Quantum Future Grupa – gotovo momentalno je bilo praćeno brojnim napadima na Arka i Lauru od strane različitih individua . Ovi događaji doveli su do pisanja Serije Avanture sa Kasiopejom, koja sadrži opširnu studiju o psihopatiji, COINTELPRO-u i tajnim vladinim projektima. Ovdje možete pronaći detalje o dobitniku Nobelove nagrade John Nash-u i Teoriji igre, Iri Einhorn-u stvaranju New Age  Kontraobavještajnog programa. Andriji Puhariću, Alternativnoj Trojci, Istraživanju kontrole uma, te Filadelfijskom eksperimentu. Samoubojstvu Moriss Jessup-a, cikličnim kataklizmama, kometarnom impaktu i meteorskim kišama, i najvažnije od svega: problemu psihopatije u našem društvu. Naša stranica o Psihopatiji jedna je od najposjećenijih, što govori o tome da je ova pojava poprimila epidemijske razmjere u našem vremenu.

Ne zaboravite i Znakove Vremena  stranicu novosti koja se osvježava svakodnevno.  Tu možete pratiti najnovije vijesti, trenutna zbivanja i komentare istih od strane članova tima Quantum Future School. Ovo je stranica sa alternativnim novostima i komentarima vijesti. Dnevno pretražujemo internet prostor, analizirajući veliki broj glavnih medija te alternativnih medija kako bi našim čitateljima donjeli detalje najnovijih vijesti i događaja u svijetu  onako kako se dešavaju.  Ovi radovi pokrivaju područja kao što su politika, društvena zbivanja, religiozna zbivanja, povijest, arheologiju, nauku, vrijeme, seizmičku aktivnost, meteore, te razne anomalijske pojave, kao i još mnogo, mnogo toga. Također vodimo našu neovisnu istragu i prezentiramo rezultate na web stranici. Ukoliko vas zanimaju događaji vezani uz 11/9, možete pogledati stranicu Američki Coup d'état kao  i Laurinu knjigu Okultni Značaj 11/9.


NAPOMENA O PRAVILNOM KORIŠCENJU Ova stranica sadrži materijale koji potpadaju pod autorska prava . Ucinili smo ove materijale dostupnim kao dio našeg napora za promociju boljeg razumjevanja okoliša, politike, ljudskih prava,, ekonomije, demokracije, nauke te drustvene pravde. Vjerujemo da ovo predstavlja 'pravilno korišcenje' bilo kakvog materijala koji podliježe autorskim pravima kao što je to specificirano u paragrafu 107 americkog zakona o autorskim pravima (US Copyright Law). Prema naslovu 17 U.S.C. Section 107, materijal na ovom web sajtu distribuira se bez pravljenja profita onima koji su iskazali interes za korišcenje tog materijala za istraživanje i obrazovanje. Više informacija možete naci na : http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml. Ukoliko želite koristiti mateijal sa ovog sajta koji podliježe autorskim pravima za osobne svrhe koje ne podpadaju pod 'pravilno korišcenje' , morate tražiti dozovolu od vlasnika autorskih prava.

Vlasnici ovih stranica izjavljuju da je materijal na njima rezultat istraživanja i eksperimentiranja u Superluminalnoj Kommunikaciji i nude ga uz razumjevanje da citatelj uvijek treba izvršiti vlastito istraživanje. Pozivamo citaoca da nam se pridruži u traganju za istinom, citajuci Otvorenog ali skepticnog uma. Mi ne ohrabrujemo "slijedbeništvo" niti "slijepu vjeru". Al OHRABRUJEMO traženje svijenosti i znanja na svim poljima kao najbolji nacin za odvajanje istine od laži. Stalno radimo na tome da verificiramo i/ili rafiniramo razumjevanje onog što je m oguce i onog što je vjerovatno. Ovo cinimo sa iskrenom nadom da ce to poslužiti za dobrobit covjecanstva, ako ne sada onda u nekoj doglednoj buducnosti odnosno verziji te buducnosti.

Contact Webmaster at cassiopaea.com
Cassiopaean materials Copyright © 1994-2004 Arkadiusz Jadczyk and Laura Knight-Jadczyk. Autorska prava zagarantirana. "Cassiopaea, Cassiopaean, Cassiopaeans," registrirana marka profesora Arkadiusza Jadczyka i njegove supruge Laure Knight-Jadczyk. Pisma posllana na adresu Cassiopaea, Quantum Future School, Arka ili Laure, postaju njihovo vlasnštvo. Objavljivanje i distribucija naseg autorskog materijala bez našeg pismenog odobrenja nije dozvoljeno.

You are visitor number .