Kasiopejski Experiment

Najopasnija Teorija na Svijetu

Organski Portali

Denziteti

Drvo Života

Duša i karma

Reinkarnacija

OPS i OPD polariteti

Viteški pohod

New-age i Subjektivnost

Politička ponerologija - 1

Abdukcije

Da Vinči Kod i Fulkanjelijev Pravi Identitet

Posljednji inč i kubni centimetar sreće


Osovina zla

Mit o progonu Kršcana

Sarkozy - dobar dan nato

Korporativna drzava i subverzija demokracije

Tajne mocne familije


Vijesti

Rezim potpunog bezaknoja

Eu lideri pojacavaju pritisak na irsk

Gradani Francuske

Zadržite Égalité i Fraternité ali zaboravite internet Liberté


 

Zadržite Égalité i Fraternité ali zaboravite internet Liberté

Sylvie Barak
The Inquirer
12 Lipnja 2008 06:34 EDT

Francuska vlada odlučila cenzurirati internet

Francuska vlada je izgleda odlučila da joj više ne odgovara demokracija, i da joj umjesto demokracije više prija cenzurirati internet.
Smatrajući da blokiranje web sajtova koji se bave dječjom pornografijom, sto su danas uradila tri najveća web providera u Sjedinjenim Državama, nije dovoljno, Francuska vlada smatra da je neophodno otići korak dalje i odlučivati umjesto svojih građana da li oni mogu ili ne pristupiti stranicama za koje se smatra da su rasističke ili vezane uz terorizam.

U stvari izgleda da sada bilo koji web site može postati zreo za francusku blokadu pošto Sarkozy-jeva vlada poziva građane da šalju duge liste web sajtova koji vrijeđaju njihove suptilne osjećaje.  Francuska vlada, koja će sada svakodnevno primati žalbe od strane internet korisnika, sastavljat će "crne liste" web stranica koje će nacionalni internet provajderi morati blokirati.

Ovaj potez, najavljen od francuske ministrice unutarnjih poslova, Michel Alliot-Marie, je način na koji će Francuska dokazati koliko se snažno bori protiv internet kriminala. Međutim čini se da je linija između "snažne borbe" i "apsolutističkog" u ovom slučaju vrlo tanka odnosno nejasna.

Alliot-Marie, kojoj je najbitnije da opravda blokiranje sajtova za dječju pornografiju je izjavila: "I druge demokracije su to učinile. Francuska više ne može čekati". Dodala je da su se svi francuski internet provajderi suglasili sa ovom mjerom koja treba stupiti na snagu u mjesecu Rujnu.

Ministrica je žučno negirala da se Francuska vlada pretvara u "Velikog Brata interneta" i obećala da će "pristup internetu koji predstavlja fundamentalnu slobodu" i dalje cvijetati. Naravno samo dotle dok građani mogu vidjeti one web stranice koje im vlada dozvoli da vide

 


NAPOMENA O PRAVILNOM KORIŠCENJU Ova stranica sadrži materijale koji potpadaju pod autorska prava . Ucinili smo ove materijale dostupnim kao dio našeg napora za promociju boljeg razumjevanja okoliša, politike, ljudskih prava,, ekonomije, demokracije, nauke te drustvene pravde. Vjerujemo da ovo predstavlja 'pravilno korišcenje' bilo kakvog materijala koji podliježe autorskim pravima kao što je to specificirano u paragrafu 107 americkog zakona o autorskim pravima (US Copyright Law). Prema naslovu 17 U.S.C. Section 107, materijal na ovom web sajtu distribuira se bez pravljenja profita onima koji su iskazali interes za korišcenje tog materijala za istraživanje i obrazovanje. Više informacija možete naci na : http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml. Ukoliko želite koristiti mateijal sa ovog sajta koji podliježe autorskim pravima za osobne svrhe koje ne podpadaju pod 'pravilno korišcenje' , morate tražiti dozovolu od vlasnika autorskih prava.

Vlasnici ovih stranica izjavljuju da je materijal na njima rezultat istraživanja i eksperimentiranja u Superluminalnoj Kommunikaciji i nude ga uz razumjevanje da citatelj uvijek treba izvršiti vlastito istraživanje. Pozivamo citaoca da nam se pridruži u traganju za istinom, citajuci Otvorenog ali skepticnog uma. Mi ne ohrabrujemo "slijedbeništvo" niti "slijepu vjeru". Al OHRABRUJEMO traženje svijenosti i znanja na svim poljima kao najbolji nacin za odvajanje istine od laži. Stalno radimo na tome da verificiramo i/ili rafiniramo razumjevanje onog što je m oguce i onog što je vjerovatno. Ovo cinimo sa iskrenom nadom da ce to poslužiti za dobrobit covjecanstva, ako ne sada onda u nekoj doglednoj buducnosti odnosno verziji te buducnosti.

Contact Webmaster at cassiopaea.com
Cassiopaean materials Copyright © 1994-2004 Arkadiusz Jadczyk and Laura Knight-Jadczyk. Autorska prava zagarantirana. "Cassiopaea, Cassiopaean, Cassiopaeans," registrirana marka profesora Arkadiusza Jadczyka i njegove supruge Laure Knight-Jadczyk. Pisma posllana na adresu Cassiopaea, Quantum Future School, Arka ili Laure, postaju njihovo vlasnštvo. Objavljivanje i distribucija naseg autorskog materijala bez našeg pismenog odobrenja nije dozvoljeno.

You are visitor number .