Kasiopejski Experiment

Najopasnija Teorija na Svijetu

Organski Portali

Denziteti

Drvo Života

Duša i karma

Reinkarnacija

OPS i OPD polariteti

Viteški pohod

New-age i Subjektivnost

Politička ponerologija - 1

Abdukcije

Da Vinči Kod i Fulkanjelijev Pravi Identitet

Posljednji inč i kubni centimetar sreće


Osovina zla

Mit o progonu Kršcana

Sarkozy - dobar dan nato

Korporativna drzava i subverzija demokracije

Tajne mocne familije


Vijesti

Rezim potpunog bezaknoja

Eu lideri pojacavaju pritisak na irsk

Gradani Francuske

Zadržite Égalité i Fraternité ali zaboravite internet Liberté


Organski Portali

Prvi Dio


Čini se da pored hiljada raznoraznih podjela kojima smo kao ljudska bića izloženi na ovoj planeti, u suštini, postoje samo dvije vrste ljudi.

Ljudi sa dušom (poznati i kao: «sin čovječji» ili adamični ljudi), i ljudi – bez duše (organski portali, pre-adamični ljudi ili antropoidi)

  Da bi se objasnio pojam - “sin božji,” pre-adamični čovjek ili organski portal, potrebno je proučiti pojam psihopatije, s obzirom, da je jedan psihopata “karikatura” jednog organskog portala. (Znamo da karikatura samo naglašava određene karakterne crte orginala.)

  Psihopatija je samo jedan primjer kako mentalni sklop antropoida može izgledati u svojoj krajnosti. Međutim, da bi se razumjeo antropoid, moraćemo zaviriti u mentalni profil klasičnog psihopate. Mnogi ljudi pod pojmom psihopate automatski zamisle nekog napasnika ili serijskog ubicu, dok u stvarnosti većina psihopata rijetko kad dolazi u sukob sa zakonom, čak bi se moglo reći da ih mnogi od njih i pišu. Jedna od zajedničkih crta im je – opsesija za nametanjem svojih stavova/mišljenja/iluzija drugima, kako bi ih kontrolisali. Istovremeno i – zauzimanje neprijateljskog stava prema svim onima koji se ne slažu s njima.

  Odavde slijedi izvod iz orginalnog teksta pod orginalnim naslovom:  

Organic Portals, the Other Race, koji je prenesen sa: www.cassiopaea.org

Organski Portali, Druga Rasa

 

 Kod istraživanja psihopatije, od velike pomoći mogla bi da bude knjiga The Mask of Sanity , od H. Cleckley.  Postoji jedan tip psihopata koje slobodno možemo nazvati “skriveni psihopati”. Tu se radi o ‘uspješnim’ psihopatama, tj. o onima koji nikada ne bivaju otkriveni. Oni operišu nevidljivo u našem društvu. Oni izgledaju isto kao i ‘mi’, obavljajući svoje dnevne zadatke, međutim, pri svemu tome, kod njih ‘nešto fali’. Cleckley to opisuje ovako:

Posmatrač je tu suočen sa jednom ubjedljivom maskom trezvenosti. Sve vanjske crte te maske su veoma čvrste; ona se ne može pomjeriti, skinuti ili penetrirati uz pomoć pitanja usmjerenih prema dubljim nivoima ličnosti.

Isljednik se kod njih nikada ne može susresti sa haosom, kao što je onaj kojeg obično nalazimo ispod “fasade,” kod paranoidnih šizofreničara. 

Njihovi procesi razmišljanja zadržavaju sve normalne aspekte, kod psihijatrijske istrage, kao i kod tehničkih testova koji su specijalno dizajnirani da izbace na vidjelo sve skrivene simptome nekog psihičkog poremećaja. 

Kod samog pregleda postaje jasno da tu nemamo posla sa nekom jednostavnom dvo-dimenzionalnom maskom, nego s nečim što odaje čvrstu i stabilnu sliku jedne trezvene i racionalne ličnosti. 

To bi možda mogao biti primjer onoga sto je Trélat mislio da izrazi pojmom, la folie lucide

Nadalje, ta struktura ličnosti funkcioniše u svim teoretskim situacijama na način koji je skoro identičan jednom normalnom trezvenom funkcionisanju. 

Njihovi logički procesi razmišljanja mogu izgledati kao jedna perfektna operacija, bez obzira kako da su te osobe stimulisane ili tretirane pod eksperimentalnim uslovima. 

Nadalje, promatrač kod njih nalazi sve one verbalne i facijalne izraze, boju glasa, kao i druge znakove, za koje znamo da odražavaju emocije čovjeka i njegove reakcije u normalnom životu, iste kako kod nas samih tj. onakve kakve bi mi očekivali da vidimo kod drugih ljudi. 

Prilikom verbalnog ispitivanja jednog psihopate, sva njegova prosuđivanja, kao i emocionalne reakcije, čine se trezvenim i odgovarajućim. 

Samo uz pomoć jednog dugotrajnog i kompleksnog procesa ispitivanja i prosuđivanja, koji je baziran na skupljanju višestrukih sitnih impresija, možemo se uvjeriti da uprkos svim tim čvrstim, racionalnim procesima, svim normalnim emocionalnim afirmacijama, i njihovoj konzistentnoj aplikaciji u svim pravcima, mi u svakom slučaju nemamo posla sa kompletnim čovjekom, nego s nečim što nam sugeriše na jednu fino konstruisanu refleksnu mašinu, koja je u stanju da perfektno oponaša ljudsku ličnost. 

Taj psihički apart, koji radi veoma glatko i konzistentno, reproducira ne samo primjere dobrog ljudskog rezonovanja nego takođe i odgovarajuće simulacije normalnih ljudskih emocija, kao odgovor na sve one raznovrsne stimulanse koje donosi život. 

Ta reprodukcija jednog cjelokupnog normalnog ljudskog bića je toliko perfektna da niko ko psihopatu pregledava u jednoj normalno opremljenoj klinici, nije u stanju da objasni, uz pomoć nekih naučnih ili objektivnih pojmova, zašto ili kako se tu ne radi o jednom istinskom čovjeku. 

Isto tako, tu na kraju vidimo i osjetimo da ona realnost, u smislu jednog potpunog i zdravog doživljavanja samog života, kod njih nedostaje. 

Cleckley ovdje opisuje osobu koja je u stanju da oponaša ljudsku ličnost, ali koja istovremeno i ostavlja utisak da nešto tu nedostaje, ili nije u redu. Oni imaju strukturu ličnosti koja “funkcioniše na način koji je skoro identičan s jednim normalnim, trezvenim funkcionisanjem” i opet, na kraju, bez obzira na sve to što je rečeno, “mi ovdje nemamo posla s nekim kompletnim čovjekom, nego s nečim sto nam sugeriše na jednu fino konstruisanu refleksnu mašinu, koja je u stanju da perfektno oponaša ljudsku ličnost” i to toliko perfektno da “niko ko ga pregleda u jednoj normalno opremljenoj klinici, nije u stanju da objasni, uz pomoć naučnih ili objektivnih metoda, zašto ili kako se tu ne radi o istinskom čovjeku.”  

Oni koji su imali priliku vidjeti film The Man Who Wasn’t There, u glavnoj ulozi sa Billy Bob Thornton-om, prepoznaće ovaj opis.

Međutim, moramo imati na umu da je Cleckley imao posla sa kliničkim slučajevima, tj. onim psihopatama koji su bili otkriveni, kod kojih je došlo do ‘kvara u programu,’ jer u drugom slučaju, oni se ne bi ni našli u njegovoj klinici. Takvi ljudi, čak i sa malim greškama u programu, mogu veoma lako da prođu među nama kao normalne osobe.

   

Međutim, postoje i drugi, koji se zovu “Organski Portali” (iz razloga koji će kasnije biti pojašnjeni.) To su tzv. uspješne psihopate. To su ljudi koji imaju toliko razvijene sposobnosti imitacije, koje su jednostavno postale dio njihove ličnosti, da oni mogu biti otkriveni samo nakon jednog dugogodišnjeg posmatranja. Oni će veoma rijetko da krše zakon ili da postanu kriminalci. Oni će prije da budu oni koji pišu zakone, nego oni koji ih krše. Oni možda nikada neće biti u situaciji da nešto ukradu, jer je moguće da su vlasnici ili se nalaze na čelu banaka.  Ovaj nedavni clanak sa osvrtom na govor Doktora Robert-a Hare-a, može da posluži kao ilustracija za ovu tvrdnju.

 

Tako većina organskih portala nema tendenciju da krše zakone, međutim, ono čemu oni neprestano teže, to su tzv. “A uticaji” (pojam Borisa Mouravieff-a) inače poznati i kao socijalne norme, kao npr. novac, seks, brak, slava ili bilo koji iz grupe onih “ideala” koji nam se serviraju još od naše rane mladosti. Ostvarenje tih ciljeva smatra se u ovom globalnom društvu kao jedna kulminacija čovjekove potrage za srećom, mada je istovremeno evidentno iz situacije u kojoj se ovaj svijet danas nalazi, da je istinska sreća samo jedna od naših iluzija… tj. to je vidljivo bar za one koji imaju osjećaj kako mora da postoji “nešto više”. 

 

Dobro, odakle onda dolaze ti naši tzv. “životni ciljevi” koji nam tako ‘lijepo’ služe? Da li je moguće da se tu radi o nečijim tuđim idejama i ciljevima, koje nam oni nameću…da li je možda u interesu nekih drugih da veći dio nas troši svoju energiju u trci za nekom himeričkom srećom? 

 

Pa dobro, ovakav jedan koncept nije ništa posebno novo, međutim, ono što bi moglo da bude novo i interesantno, to je samo jedna mogućnost da trenutno postoji cijela jedna “armija” organskih portala čija je jedina funkcija da održavaju ovakvu jednu beskorisnu potragu kroz “pustinju i prašumu” kao jedan standardni modus operandi za ovu planetu, i tako osiguraju neprekidnu produkciju “loosh-energije” od strane 6 milijardi stalno frustriranih ljudskih bića. Ovdje moramo naglasiti, da mi ni u kom slučaju ne razgovaramo o nekom malignom obliku ili zlu koje dolazi od strane organskih portala, jer kako se čini, oni se samo ponašaju u skladu s njihovim prirodnim nagonima, a sama njihova priroda čini se da je “bez-dušna.” 

 

Kako su se ovo istraživanje, ideje i misli razvijali, otkrovenja su stizala jedno za drugim, i uskoro je postalo jasno kako bi to bilo moguće da se jedan Grandiozni Plan sprovede u djelo:

Čini se da mi trenutno ovu planetu zajednički dijelimo sa 3 milijarde organskih portala, što bi značilo da je svaki drugi čovjek na ovoj planeti, u suštini, bez-dušan. 

Adamična i Pre-adamična rasa

U trećem dijelu svoje knjige (Book III ) Gnosis, Boris Mouravieff diskutuje nešto što on naziva "pre-adamično čovječanstvo" i "adamično čovječanstvo." Evo par izvoda iz onoga šta je Mouravieff tu rekao:

U prvom dijelu knjige ‘Gnosis’, već nekoliko puta smo govorili o koegzistenciji dvije, u suštini, različite rase: jedne od Ljudi, i druge od Antropoida. Moramo naglasiti da sa ezoterične tačke gledišta ovaj drugi pojam nema nikakvo ponižavajuće značenje.

…Svete knjige sadrže više od jedne reference na temu koegzistencije na našoj planeti tih dvaju čovječanstava – koja su sada međusobno slična oblikom, ali ne i svojom suštinom. Možemo čak i reći da se cijela istorija čovječanstva, od Adamovog izgnanstva iz raja, pa do danas, uključujući i ovo novo doba, nalazi u jednoj stalnoj sijenci te koegzistencije dvaju ljudskih rasa, koje će se međusobno razdvojiti tek kad stigne Posljednji Sud. (str. 107)

…Te ljudske ljušture, antropoidna rasa, su potomci pre-adamičnog čovječanstva. Glavna razlika između savremenog pre-adamičnog čovjeka i adamičnog čovjeka – razlika koja se čulima ne može ustanoviti – je ta da ovaj prvi ne posjeduje razvijene više centre koji postoje kod ovog drugog, koji mu, iako odsjećeni od njegovog budnog dijela svijesti još od vremena Pada (“Adamovog izgnanstva iz raja” prim. prev.,) nude jednu stvarnu mogućnost ezoterične evolucije. Osim u ovom slučaju, ove dvije rase su slične: one imaju iste niže centre, istu strukturu Ličnosti i fizičko tijelo istog izgleda, iako je ono u mnogo više slučajeva jače kod pre-adamičnog čovjeka nego kod adamičnog; što se ljepote tiće, ne smijemo zaboraviti da su pre-adamični čovjek i žena stvarani s božje strane šestog dana, “po svojemu obličju” i da su kćeri te rase bile lijepe.. (str. 108-109)

Identificirajući sebe sa “Ja” njegove Ličnosti, Adam je izgubio svjesnost svog istinskog “Ja” i pao iz Edena koji je bio njegovo orginalno stanje u isto stanje kao pre-adamični ljudi.… Ta dva čovječanstva koja dolaze iz dva različita procesa stvaranja, kasnije su se međusobno pomiješala na nivou organskog života na Zemlji…Od tada pa nadalje, koegzistencija ove dvije vrste ljudskih bića, kao i konkurencija koja je iz toga proistekla, postala je jedna norma…mi možemo da vidimo kako su kroz vijekove, pa čak i dan danas, adamični ljudi u svom post-edenskom stanju, bili i jesu u jednom generalno inferiornm položaju u odnosu na pre-adamične ljude.

…Za sada ćemo se zadržati samo na tome da još jednom ponovimo da savremeni adamični čovjek, s obzirom da je izgubio kontakt sa svojim višim centrima a odatle i sa svojim istinskim “Ja,” sada izgleda praktično isto kao i njegov pre-adamični suparnik. Međutim, za razliku od ovog poslednjeg, on još uvijek ima svoje više centre, koji mu osiguravaju mogućnost kretanja putem ezoteričke evolucije. U sadašnjoj situaciji, pre-adamični čovjek nema jednu takvu mogućnost, međutim, ona će mu biti data ukoliko se adamično čovječanstvo razvije onako kako bi trebalo, za vrijeme doba Svetog Duha. (str. 129)

Mouravieff nam kaže kako u suštini postoje dvije rase koje evoluiraju na zemlji i koje mada fizički izgledaju skoro identično, one se međusobno razlikuju s tačke gledišta duše. Čini se da jedna rasa ima potencijal da razvije jednu suverenu i integralnu dušu u ovom životnom vijeku, dok se drugi mogu porediti sa praznim cilindrima, koji će morati da sačekaju “drugi krug” kosmičkog ciklusa. Adamična rasa je rasa koja je doživjela “izgnanstvo iz raja,” što je značilo i prekid veza izmedu viših centara (koji omogućavaju pristup višim saznanjima/svjesnosti) i nižih centara (koji upravljaju fizičkom egzistencijom), što je prouzrokovalo da se adamični čovjek našao na istom terenu “u igri” sa pre-adamičnim čovjekom.

Tako nas ne bi trebalo čuditi što Moravjeva definicija ovih dvaju rasa i razlika između njih dosta podsjeća na onaj gorenavedeni opis Cleckley-a, razlike između psihopate i čovjeka koji ima dušu. Da li bi upravo ono nešto što nedostaje psihopatama moglo da se poveže sa nečijom potencijalnom mogućnošću kontakta sa svojim višim centrima?

Moravjev opis “izgnanstva” Adam-ične rase iz ‘raja’ takođe je veoma sličan onome što su nam rekli Kasiopejci, što ukazuje na to da ono ‘izgnanstvo’ simbolično predstavlja ‘pad’ našeg stanja svijesti:

Adamična rasa, sa svojom cjelokupnom DNA, sa jednom funkcionalnom vezom sa svojim višim centrima, je ono što nam Kasiopejci indiciraju opisom u smislu 3D OPD načina zivota, u “nekoj vrsti” 4D stanja, i na sličnoj “talasnoj dužini” sa 4D OPD. To mora da je bilo lijepo….

Kada smo odlučili da doživimo jedan veći stepen fizikalnosti, naš ‘odjeljak’ svijesti se odcijepio od OPD stanja, izgubio vezu sa svojim višim centrima i tako doživjeo “izgnanstvo” (kao “Adam”) iz “raja”. Tako smo se našli i na manje više istom nivou kao i pre-adamična rasa, koja nema mogućnost za ostvarenje veze sa višim centrima zbog toga što u njihovoj DNA nedostaje za tako nešto potreban ‘hardware’. Međutim, usljed toga što taj novi 3D OPS tip egzistencije nije bila jedna “prirodna okolina” za tijelo koje ima potencijal da dosegne svoje više centre, “izgnana rasa” se našla u podređenom položaju u odnosu na pre-adamičnu rasu.

Nakon što je primjetila sličnosti kod opisa ove dvije rase Moravjeva i Cleckley-jevog opisa psihopate, Laura je odlučila da postavi par pitanja Kasiopejcima.

Šta je to Organski Portal?

P (pitanje): U trećem dijelu svoje knjige (Book III ) Gnosis, Boris Mouravieff diskutuje nešto što on naziva "pre-adamično čovječanstvo" i "adamično čovječanstvo." Kad sam ovo čitala primjetila sam da onaj pojam psihopatije, za kojeg sam se dobro napatila da bih ga razumjela (psychopathy ,) kao što smo to diskutovali u  Adventures Series, bilo u stvari upravo ono o čemu je Moravjev govorio. Međutim, on je pokušao da to objasni uz pomoć Biblije, i kako mi se čini, to mu nije baš najbolje pošlo za rukom. Bez obzira na to, osnovna ideja je ta da pre-adamični tipovi čovjeka u svojoj osnovi nemaju “dušu,” niti mogućnost da je razviju.  To je stvarno na neki način šokantno, međutim, postoji dosta naučnih diskusija na tu temu, baziranih na nečemu što liči na kliničke dokaze, tj. da stvarno postoje ljudska bića koja su po svojoj suštini “mehaničke” prirode i uopšte nemaju svoje suštinsko ili više “Ja”. Gurdjieff je davno govorio o tome, a takođe i Kastaneda. Tako bih željela da pitam da li su njegove tvrdnje o postojanju dvije bazične VRSTE ljudi, ispravne?
O (Odgovor): Jesu zaista, iako opet i tu postoji jedno “ukrašavanje” stvari Biblijom [Pre-adamični ljudi su] "organski" portali između nivoa denziteta.

Iz toga je naravno proizašlo i pitanje, da li uopšte ima ikakve svrhe u pokušavanju pružanja “pomoći” ili “spašavanju” takvih individua, tj. da li bi se tu samo radilo o gubljenju vremena.

O: Otprilike tako. Većina njih su samo vrlo efikasne mašine. Oni koje ste vi identificirali kao psihopate, to su samo oni “sa greškom.” Najbolje od njih ne može se otkriti, osim u slučaju jednog dugotrajnog i pažljivog ispitivanja.

Jedan od dugogodišnjih članova grupe htjeo je da sazna da li se iko od nas do sada u životu susreo s nekim od tih “organskih portala” i ako jeste, da li ga Kasiopejci mogu identificirati, čisto da može poslužiti kao primjer.

O: Ako uzmete u obzir da je populacija ravnomjerno raspoređena, onda bi trebali i razumjeti da će jedna osoba koja ima dušu u svom životu susresti isto onoliko organskih portala, koliko i onih koji imaju dušu.  MEĐUTIM, kad se neko nalazi u situaciji da počinje da “odgaja” i ojačava svoju dušu, Kontrolni Sistem će čak pokušati da ubaci još više “jedinki” (organskih portala, prim.prev.) u život te osobe. Sada, razmislite o svim ljudima koje ste ikada u životu sreli, posebno o onima sa kojima ste bili ili još uvijek jeste intimni. Koju polovinu od svih njih bi ste mogli identificirati kao organske portale? Teško za reći, zar ne?
P: (V) Da li je to orginalno značenje onog pojma "zagađenja krvne loze?"
O: Da.

To je u svakom slučaju dalo jedno novo značenje onim događanjima koje sam opisala u onoj seriji tekstova - Adventures series.

Takođe je postalo jasno da sam rad na razlikovanju ‘organskih portala’ od ljudskih bića sa individualnom dušom, VEOMA BITAN u tzv. “procesu ascenzije.” Bez jednog osnovnog razumjevanja transformacije i konzerviranja energije, nema ni mogućnosti za fuziju magnetnog centra. I tako, čini se da su sva ona iskustva koje sam opisala u Adventures Series stvarno bila potrebna za jedno pročišćavanje tih energija, kao i razvijanje razboritosti i pronicljivosti do jednog višeg nivoa. U to vrijeme, jedan od članova naše grupe je tvrdio kako u njenoj familiji postoji neko za koga je ona sigurna da je “organski portal”. Na to su Kasiopejci žustro odgovorili:

O: Nemojte sada odmah da počinjete sa etiketiranjem, bez uzimanja u obzir svih činjenica. Zapamtite da veoma često oni koji ispoljavaju kontradiktorno ponašanje, mogu da budu i ljudi sa individualnom dušom koji se nalaze u nekoj vrsti konflikta.
P: (L) Mislim da je ono glavno što ste htjeli da kažete upravo to da se one najbolje – ne može drugačije prepoznati osim u slučaju jednog dugotrajnog i pažljivog posmatranja. Jedan od ključeva kojeg smo otkrili prilikom proučavanja psihopata je taj, da njihovi postupci nisu u skladu s njihovim riječima. Međutim, šta ako je to samo simptom lične slabosti i nedostatka volje? (A) Kako ja mogu znati da li imam dušu?
O: Da li si ikada nekoga povrijedio?
P: (V) Ja mislim da oni govore o sažaljenju ili milosrđu. Te bezdušne individue nikada nije briga za ono šta se događa drugima. Ako neko drugi pati ili se nalazi u bilo kakvoj nevolji, njih za to uopšte nije briga.


O: Jedini bol koji oni mogu da osjete to je kad  “ostanu bez hrane” ili licne udobnosti, ili bilo čega što oni žele.  Oni su takođe majstori u manipulaciji percepcije drugih tako da u njihovim očima izgledaju kao suosjećajni. Međutim, generalno govoreći, ti njihovi postupci imaju samo za cilj - očuvanje kontrole.
P: (A) Da li posjedovanje ili ne posjedovanje duše ima ikakve veze sa ‘krvnom’ (porodičnom) lozom?
O: Genetika se vjenčava s dušom, ukoliko je ova prisutna.

P: Da li “organski portali” idu u peti denzitet nakon njihove smrti?
O: Samo privremeno, do njihove “druge smrti”.
P: (V) Odakle potiću ti ljudi tipa organskih portala? Odakle oni dolaze?
P: Oni su u početku bili dio mosta između 2-gog i 3-ćeg denziteta. Pogledajte ponovo zapise seansi na temu ciklusa kratkih talasa i ciklusa dugih talasa.

Onda smo postavili par pitanja u vezi spavanja. Ark je prethodno čitao zapise sa prošlih seansi i tamo je primjetio da su Kasiopejci jednom prilikom rekli kako je spavanje potrebno ljudima jer je to period "odmora i ‘punjenja energijom’." Oni su takođe tad rekli da se DUŠA odmara dok tijelo spava. Tako, je i pitanje bilo - o kakvom se izvoru radi kojeg mi koristimo kako bi napunili energijom našu dušu i tijelo.

O: To pitanje treba da se razdijeli. Ono što se događa kod ljudi sa individualnom dušom je drugačije od onoga što se događa kod jedinki organskih portala.

U tom momentu smo zastali s pitanjima i počeli razgovarati o mogućnosti da životna utjelotvorenost kod organskih portala mora da bude nesto slično teorijskom konceptu ‘duhovnog bazena’ koji je karakterističan za floru i faunu. To bi ujedno moglo i objasniti jednu nevjerovatnu sličnost između psihopata, koja je tako dobro definisana, da se oni razlikuju jedan od drugog isto kao što bi se međusobno mogla razlikovati dva drveta različite vrste, u svojoj opštoj klasi “drveća”. Tako, podijelili smo pitanje a onda upitali prvo ovo:

P: ... odakle stiže energija kojom se napajaju Organski Portali.
O: Iz duhovnog bazena kojeg ste upravo pomenuli.
P: Da li energija kojom se napajaju ljudska bića s dušom, dolazi iz nekog sličnog bazena, koji bi mogao biti označen kao npr. “ljudski duhovni bazen”?
O: Ne – ona dolazi iz tzv. seksualnog centra koji je istovremeno i jedan viši centar kreativne energije. Za vrijeme sna, emocionalni centar koji tada nije blokiran od strane nižeg intelektualnog centra i centra za kretanje, transducira energiju iz seksualnog centra. To je takođe vrijeme kada se viši emocionalni i intelektulani centri mogu odmoriti od "iscrpljenja" do kojeg dolazi prilikom interakcije nižih centara sa onim dosadnim organskim portalima, koje ti niži centri veoma vole. Samo to bi već bilo dovoljno da se uoči jedna razlika. Tada je, takođe, energija seksualnog centra mnogo pristupačnija drugim višim centrima.
P: Odakle taj tzv. “seksualni centar” dobija SVOJU energiju?
O: Seksualni centar je u direktnoj vezi sa 7-mim denzitetom u svojoj  “ženskoj” kreativnoj misaonoj formi od - "Tebe, Ja Volim." To je tzv.  “Božji izdisaj,” koji oslobađa od konstrikcije. Pulsiranje. Nestabilni Gravitacioni Talasi.
P: Da li ti “centri” koje opisuje Moravjev, imaju ikave veze sa pojmom čakri?
O: Prilično blizu. Kod jedne individue organske vrste, one tzv. više čakre su stvorene kao “posljedica krađe” energije od ‘duševnih’ ljudskih bića.  To je ono što im daje sposobnost da oponašaju duševna ljudska bića. To dovodi i do toga da jedno ‘duševno’ ljudsko biće u njima vidi samo jedno ogledalo svoje vlastite duše, kad ono takvim bićima pridaje “kvalitete duhovne prirode.”
P: Da li se ta sličnost odražava u tome da bazalna čakra odgovara seksualnom centru, kako kaže Moravjev?
O: Ne. “Seksualni centar odgovara solarnom pleksusu. Niži centar za kretanje – bazalna čakra. Niži emocionalni centar – seksualna čakra. Niži intelektualni centar – vratna čakra. Viši emocionalni centar – srčana čakra. Viši intelektualni centar – krunska čakra.
P: (V) Kakva je to 7-ma čakra ili tzv. “čakra trećeg oka?”
O: Vidovnjak. Sjedinjenje srčanog i višeg intelektualnog centra. Time se “zatvara kolo” kod konfiguracije “pastirskog štapa.”
P: (V) Šta u vezi one teorije da mi imamo 12 čakri, koja se promoviše u mnogim nju-ejdž izvorima?
O: Takve ne postoje. Tu se radi o jednoj iskrivljenoj konceptualizaciji koja je bazirana na pogrešnom vjerovanju da je aktivacija fizičkog endokrinog sistema isto što i stvaranje i fuzija magnetnog centra. Ti viši centri jedino se mogu “ugnjezditi” uz pomoć “magnetiziranja.” I to manje više “Vanjsko” [neugnježdeno] stanje Viših Centara, bilo je primjećeno od strane nekih individua. Oni su kasnije to pripajali zamišljenim mjestima za njihovo potencijalno “ugnježdenje.”  Sve ovo je na kraju dovelo do jedne “unakrsne konceptualizacije” koja je bila bazirana na pretpostavkama!
P: Da li su nivoi inicijacije i nivoi na stepenicama koje je Moravjev prikazao prilično tačni?
O: Da, međutim, neki već dostignu različite nivoe u nekim tzv. prethodnim životima, tako da si tako mogu da olakšaju intenzitet nekih nivoa, u  “narednom” životu.

 

U seansi koju smo naveli u tekstu Ascension II, Kasiopejci su nam potvrdili da postoje dvije rase, i da bi Moravjevov opis toga bi bio prilično tačan, kada bi se iz njega odstranilo ono ‘biblijsko poliranje.’ Tako su nam oni lociranjem pre-adamične rase u okvir hiperdimenzionalne realnosti i kontrolnog sistema Matriksa, pomogli da dublje shvatimo ovu problematiku. Da pogledamo sada ove glavne četiri tačke:

  1. Pre-adamična rasa služi kao portal između nivoa denziteta.
  2. Oni su “veoma efikasne mašine” i “najbolji od njih ne mogu se otkriti osim u slučaju jednog dugotrajnog i pažljivog posmatranja.”
  3. Oni kradu energiju od ‘duševnih’ ljudskih bića, tako ih mogu i oponašati.
  4. Oni čine polovinu čovječanstva.

Jedna polovina čovječanstva. Kradu energiju od ljudskih bića sa individualnom dušom. Moramo malo razmisliti o svemu ovome.

Međutim, postoji nešto što je veoma bitno za razumjeti, prije nego što nastavimo dalje: ove dvije rase se međusobno ukrštaju kroz jedan veoma, veoma dugi vremenski period.

 

Ukrštanje Rasa

Vrlo je bitno razumjeti da se ove dvije rase međusobno ukrštaju tokom hiljada, ako ne i desetina hiljada godina. Danas je nemoguće, za bilo koju rasu na zemlji, crvenu, bijelu, crnu ili žutu, reći da se ona sastoji od pre-adamičnih ili bez-dušnih ljudi. Ne možemo razgovarati o grupama, nacijama, plemenima, ni ljudima, koji su pripadnici neke “be-dušne” rase, kao jedne grupe. DNA od ove dvije rase je sada kompetno izmješana. Dušu su u stanju da akomodiraju samo oni sa odgovarajućom genetskom strukturom i odatle dobiju šansu za dalji napredak u ezoteričkom smislu. To bi značilo da u vezi s tim ne postoji ni jedna eksluzivna etnička grupa koja u tom smislu ima prednost nad ostalima.

Nadalje, moramo uzeti u obzir i sljedeće; DNA ove dvije rase je već toliko izmješana da se oba tipa mogu naći unutar jedne te iste familije.

Znači, sama ova stvar nema nikakve veze sa rasizmom. Obe ove rase su sada toliko isprepletene da se sve svodi na stvar individualne genetske strukture svakog pojedinca na ovoj planeti. To je pomenuto i u ovim komentarima Kasiopejaca:

P: (L) Želim da se vratim na ono pitanje na koje mi niste odgovorili... Želim da znam ko je, tačno, i zašto, tačno, genetički inžinjerisao semitske narode, i zašto jedno toliko neprijateljstvo vlada između njih i Kelta i Arijevaca.

O: Ne radi se samo o neprijateljstvu između Jevreja i Kelta, ako ste primjetili. Osim toga, ono što se računa, to je individualni aurični profil a ne grupiranja ili klasifikacije. Međutim, da odgovorimo na to vaše pitanje: postoji mnogo razloga, sa i izvan ove planete...
P: (L) Tako, stvaranje njemačke "Gospodarske Rase” je bilo ono što su oni namjeravali, kako bi ovdje formirali jedan “uzgojni centar”?
O: Da.
P: (L) I takođe im je bilo bitno da se riješe Jevreja? Zar se nije mogla stvoriti ta njemačka gospodarska rasa bez uništavanja neke druge grupe?
O: Ne.
P: Zašto?
O: Zbog prethodnog inkodiranja profila njihove sudbinske misije u 4-tom denzitetu.
P: (L) Šta to znači?
O: To znači inkodiranje, kako bi se aktivirali nakon dolaska u 4-ti denzitet, tako, ukoliko ne bi bili prethodno eliminisani, mogu onemogućiti dominaciju i apsorpciju Nefilima. Jevreji su bili prethodno inkodirani kako bi obavili tu misiju, nakon konverzije, mada na individualnoj bazi….

Ovdje možete primjetiti da nas Kasiopejci navode u pravcu pojedinaca a ne neke grupe. Ne radi se o grupama ili klasifikacijama, radi se o “individualnom auričnom profilu.” I to je upravo u skladu s onim što nam i Moravjev kaže ovdje:

…Ali to mješanje hromozoma je sada već jedan svršen čin, tako da je hormonalna simetrija adamične rase prirodno smanjivana iz generacije u generaciju dok se nije stabilizovala u ovoj tački koju je sada dostigla… određene indikacije u Jevanđeljima navode nas na zaključak da su ove dvije ljudske rase, koje danas zajednički koegzistiraju na zemlji, brojčano jednake … (str. 130)

Ponavljamo: DNA ove dvije rase je već toliko izmješana da se oba tipa mogu zadesiti čak i u okviru jedne porodice. Vaš brat, sestra, majka, otac, kćerka ili sin. Ne tamo “neko” na nekom drugom kontinentu, ili s druge strane ulice, ko je druge vjere ili drugačije boje kože. To može biti i neko s kim vi živite, s kim provodite svaki dan u svom životu. S obzirom na to, moramo naglasiti da oni imaju samo jednu svrhu u životu, a to je distrakcija, crpljenje energije iz adamičkih ljudskih bića kao i onemogućavanje ovih da evoluiraju.

Put do ponovne aktivacije DNA u cilju ostvarivanja kontakta sa višim centrima ne može da bude uz pomoć genetičke manipulacije, što je samo jedan aspekt pokušavanja rješavanja ovog pitanja kroz “A” uticaje. Put ka ponovnoj aktivaciji naše DNA vodi kroz staru, antičku, spiritualnu nauku, ono na čemu su alhemičari istinski radili, kao i ono na čemu rade i članovi Quantum Future School. Rad na samom sebi uz pomoć kojeg se ostvaruje “zagrijavanje retorte”, neo-korteksa, re-aranžira nervna struktura mozga, tako da bi se one stare veze sa našim višim centrima mogle ponovo uspostaviti.  Tu se radi o jednoj fuziji “magnetnog centra” i izgradnji neuništivog, istinskog “Ja.” To je “genetička modifikacija” gledana kroz prizmu “B” uticaja. Velika razlika.

P: (A) Koji se dio ljudskog bića proteže u 4-ti denzitet?
O: Onaj koji je pod uticajem hipofize.
P: (L) A koji je to?
O: Psihički (psi-onički, prim.prev.)
P: (A) Da li postoje neke određene genetičke sekvence u DNA koje olakšavaju transmisiju između denziteta?
O: Dodatak lanaca.
P: (L) Kako neko dođe do tih dodatnih lanaca?
O: Vi ne dolazite, nego primate.
P: (L) Odakle ih primamo?
O: Svojom interakcijom sa dolazećim talasom, ukoliko su vibracije usklađene.
P: (L) Kako neko može znati da se to događa?
O: Psiho-fiziološke promjene se manifestuju.

P: ...Čini se da postoji mnogo pojedinaca koji su došli u ovaj vremenski period iz budućnosti, vraćajući se u prošlost, kroz inkarnacioni ciklus, kako ne bi narušavali slobodnu volju, koji su pažljivo izabrali tijela sa određenom DNA, koju oni sada malo po malo aktiviraju, tako da se njihovi aspekti iz 4D ili viših denziteta, mogu manifestovati u ovoj realnosti. Da li je moguće da se takve energije manifestuju u tijelima ljudi koji se bude? 
O: OPD imaju tendenciju da obave ovaj proces uz pomoć jednog prirodnog toka stvari. OPS pokušavaju da izmjene proces kreacije/stvaranja kako bi zadovoljili svoje lične ciljeve [kao npr. uz pomoć abdukcija i/ili “magije.”]

 

  Kraj prvog dijela

nastavak: Drugi Dio

  Komentar: U svakom slučaju, oni koji razumiju o čemu se radi, shvatiće i to da su podjele ljudi na: Srbe, Hrvate, Bosance, Slovence, Crnogorce, Njemce, Amerikance, Australce, Kineze, Arape, Vojvođane, šumadince, kosovare, katolike, protestante, pravoslavce, muslimane, šiate, sunite, prezbiterijance, mormone, jehovine svjedoke, raelance, teozofiste, vjernike, nevjernike, zvjezdaše, partizanovce, bijele, žute, crne, crvene, vojnike, građane, seljake, pismene, nepismene, republikance, komuniste, demokrate, radikalce, fundamentaliste, anarhiste, konzervativce, one koji su gore, one koji su dole, bogate, siromašne, one koju su za…, one koji su protiv… itd.itd.itd. – samo jedne vještačke mentalne tvorevine, često dio jednog mentalnog programa, uz pomoć koga se odvlači pažnja od jedne i jedine, stvarne razlike izmedu ljudskih bića.

  U suštini, jedina razlika između ljudi je ta, što - jedni imaju dušu, - a drugi je nemaju. Stvar je prilično – jednostavna.

  I ne samo da se odvlači pažnja, nego se na osnovu vještački induciranih “razlika” postavlja pozornica i uslovi za forsiranje jedog neprekidnog konflikta izmedu različito programiranih grupa i pojedinaca, tj. onih koji se  po “nečemu razlikuju”.

  Tragikomičnost ove situacije je u tome što cijelo to vrijeme, organski portali kopiraju duhovne ‘komponente’ adamičnih ljudi, dok adamični ljudi prihvataju kao svoje sve one društvene norme, mjerila uspjeha, kao i ‘životne ciljeve’ dizajnirane u skladu sa prirodnim nagonima organskih portala, te pokušavaju da kopiraju organske portale u smislu beskompromisnog ispunjavanja tih “ciljeva/ideala.” Poštujući i prateći nametnuta im “pravila igre,” mentalno kontuzovani adamični ljudi gube dušu u potrazi za “uspjehom.” To sta je uspjeh i šta nas treba da čini sretnima – naravno, propisuje ‘kontrolni sistem’ matriksa. Istovremeno, savijest koju organski portali nemaju, igra veliku ulogu kod adamičnih ljudi. Ona ih ‘koči’ u toj suludoj trci, tako, da organski portali većinom stižu u jednom većem broju do samog vrha sistema, društva, vojske, politike, nauke, državnih, religioznih i drugih institucija, te odatle nadalje manipulišu adamičnim ljudima.

Blago nama!  

Dok prihvatanje njenih pravila i aktivno učešće u cijeloj ovoj igri može skupo da košta adamične ljude, organski portali nemaju šta da izgube.

Tako, mentalno izmanipulisani adamični ljudi služe kao izvor energije za 4D OPS oblast i entitete koji tamo obitavaju, a da im nije jasno šta se događa. U neznaju se rađaju, u neznanju žive, u neznanju umiru. Ili što bi Gurdžijev rekao: “Većina ljudi cijeli svoj život provede u snu, neki se u tom snu bave i naukom, a neki čak pišu i knjige.”

Cijelo to vrijeme, organski portali crpe energiju iz adamičnih ljudskih bića, - i prosljeđuju je “gore”. (Oni te svoje uloge, naravno, nisu svjesni.)

  Istovremeno, svako adamično stvorenje je odgovorno za stanje svoje vlastite svijesti u svakoj tački vremena/prostora! (nema: “nisam znala…ja sam mislila…”)

 

Drugi Dio

 

 


NAPOMENA O PRAVILNOM KORIŠCENJU Ova stranica sadrži materijale koji potpadaju pod autorska prava . Ucinili smo ove materijale dostupnim kao dio našeg napora za promociju boljeg razumjevanja okoliša, politike, ljudskih prava,, ekonomije, demokracije, nauke te drustvene pravde. Vjerujemo da ovo predstavlja 'pravilno korišcenje' bilo kakvog materijala koji podliježe autorskim pravima kao što je to specificirano u paragrafu 107 americkog zakona o autorskim pravima (US Copyright Law). Prema naslovu 17 U.S.C. Section 107, materijal na ovom web sajtu distribuira se bez pravljenja profita onima koji su iskazali interes za korišcenje tog materijala za istraživanje i obrazovanje. Više informacija možete naci na : http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml. Ukoliko želite koristiti mateijal sa ovog sajta koji podliježe autorskim pravima za osobne svrhe koje ne podpadaju pod 'pravilno korišcenje' , morate tražiti dozovolu od vlasnika autorskih prava.

Vlasnici ovih stranica izjavljuju da je materijal na njima rezultat istraživanja i eksperimentiranja u Superluminalnoj Kommunikaciji i nude ga uz razumjevanje da citatelj uvijek treba izvršiti vlastito istraživanje. Pozivamo citaoca da nam se pridruži u traganju za istinom, citajuci Otvorenog ali skepticnog uma. Mi ne ohrabrujemo "slijedbeništvo" niti "slijepu vjeru". Al OHRABRUJEMO traženje svijenosti i znanja na svim poljima kao najbolji nacin za odvajanje istine od laži. Stalno radimo na tome da verificiramo i/ili rafiniramo razumjevanje onog što je m oguce i onog što je vjerovatno. Ovo cinimo sa iskrenom nadom da ce to poslužiti za dobrobit covjecanstva, ako ne sada onda u nekoj doglednoj buducnosti odnosno verziji te buducnosti.

Contact Webmaster at cassiopaea.com
Cassiopaean materials Copyright © 1994-2004 Arkadiusz Jadczyk and Laura Knight-Jadczyk. Autorska prava zagarantirana. "Cassiopaea, Cassiopaean, Cassiopaeans," registrirana marka profesora Arkadiusza Jadczyka i njegove supruge Laure Knight-Jadczyk. Pisma posllana na adresu Cassiopaea, Quantum Future School, Arka ili Laure, postaju njihovo vlasnštvo. Objavljivanje i distribucija naseg autorskog materijala bez našeg pismenog odobrenja nije dozvoljeno.

You are visitor number .