Kasiopejski Experiment

Najopasnija Teorija na Svijetu

Organski Portali

Denziteti

Drvo Života

Duša i karma

Reinkarnacija

OPS i OPD polariteti

Viteški pohod

New-age i Subjektivnost

Politička ponerologija - 1

Abdukcije

Da Vinči Kod i Fulkanjelijev Pravi Identitet

Posljednji inč i kubni centimetar sreće


Osovina zla

Mit o progonu Kršcana

Sarkozy - dobar dan nato

Korporativna drzava i subverzija demokracije

Tajne mocne familije


Vijesti

Rezim potpunog bezaknoja

Eu lideri pojacavaju pritisak na irsk

Gradani Francuske

Zadržite Égalité i Fraternité ali zaboravite internet Liberté


Drvo Života

Izvod iz knjige: Secret History of the World, Laura Knight - Jadczyk


(1) 

U početku bješe Riječ, i Riječ je bila u Boga, i Riječ je bila sam Bog. Ona bješe u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj bješe život i život bješe Svjetlost ljudima. I ta Svjetlost je sijala u tami i tama je nikad nije nadvladala jer je za nju neprijemčiva. [Jovan 1: 1-5,]

 Na grčkom jeziku, riječ "Logos," znači "riječ." Kada se ona koristila za arhaične, ezoteričke pojmove, ona je imala jedno mnogo specifičnije značenje, - “Božanska Suština”.  Ova teorija postanka prenesena je od Tantrizma do Neoplatonske filozofije, a kasnije je prihvaćena i u Hrišćanstvu, odakle se sugerisalo da se ona može odnositi samo na Isusa.  Hrišćanski entuzijazam za samu ovu ideju možda je u vezi s tom činjenicom što je ona ekskluzivno snabdjela muške bogove sredstvom uz pomoć kojeg oni mogu da rađaju! Oni su tako mogli samo da “kažu jednu riječ” i to je bilo dovoljno! Tako je to postala jedna naširoko poznata i popularna teološka doktrina. 

Međutim, sposobnost stvaranja i rušenja uz pomoć riječi, orginalno je bila osobina Boginje u svim njenim manifestacijama. Ona je stvorila alfabet, jezike i tajne riječi moći, ili Mantre. Svaka manifestacija života bila je donešena na svijet uz pomoć jednog “vrhovnog verbalnog sloga koji je bio majka svih zvukova, Ohm.”

Pojam Logosa je u stvari bio skoro identičan istočnjačkom konceptu Nad-duše za koju se pretpostavljalo da čini samu suštinu Velike Majke. Origen je pisao:

Kao što se naše tijelo koje se sastoji od ljudskih pripadnika, drži na okupu uz pomoć jedne duše, tako se i o ovom univerzumu treba razmišljati kao o jednom ogromnom živom biću kojeg drži na okupu jedna duša, sila logosa.

Ova doktrina logosa je bila toliko naširoko rasprostranjena da je za Hrišćane bilo nemoguće da je ignorišu. Međutim, oni ne samo da su je prilagodili svojim vlastitim svrhama, oni su takođe uništili prastare svete orfičke spise koji su bili poznati kao Logoi, koje je takođe pominjao Platon i drugi filozofi. Oni su predstavljali jedan veći dio Literature Mudrosti o kojoj smo već govorili i koja je djelomično preživjela u Bibliji, a takođe je u fragmentima bila sačuvana u određenim gnostičkim spisima otkrivenim u Nag Hammadi-ju, 1945. godine.  Jevanđelje Istine kaže:

Kad se Riječ pojavila, ta Riječ koja se nalazila u srcima onih koji su je izgovorili, …Ona nije bila samo jedan zvuk, ona je takođe postala i jedno tijelo. [Gnostička Jevanđelja]

Hrišćani su jednostavno interpretirali tako što su pretpostavili da je to “tijelo” bilo Hristovo. Neki pisci iz davnašnjih vremena, koji su bili nešto šire percepcije, pokušavali su da kažu da čovjek, “nomothete”, stvara sve svoje bogove iz njegovog Svijeta.

Tako, ovdje ponovo ulazimo u onaj domen Imena Božjih.

P (Pitanje): (L) Da li postoji jedan istinski stvoritelj ovog univerzuma? 

O (Odgovor): Sve je jedno. A jedno je sve.

P: (L) Kako misao postaje materija?

O: Bilateralno.

P: (L) Šta mislite pod tim “bilateralno?”

O: Udvojeno pojavljivanje.

P: (L) Pojavljivanje u šta i šta?

O: Ne "u šta i šta," nego radije, "iz čega u šta."

P: (L) Šta se pojavljuje i iz čega?

O: Početak se pojavljuje iz kraja, i vice versa (obratno, prim. prev.)

P: (L) A šta je početak a šta je kraj?

O: Jedinstvo s Jednim.

P: (L) Šta je Jedno?

O: 7-mi denzitet, tj.: sve što jeste, i što nije.

P: (L) U smislu OPS ("polaritet" bića u smislu opredjeljenja ili Orjentacije Prema Sebi, prim. prev.) polariteta, možete li nam reći kakva je priroda Crnih Rupa? 

O: Najviši nivo OPS-a. Crne Rupe su jedan prirodan odraz OPS sila, u smislu njihovog uzorka svijesti Slobodne Volje. Primjećujete li da se Crne Rupe nalaze u centru spiralnih energetskih sila, dok sve ostalo zrači iznutra prema vani. Sve u ovoj kreaciji je upravo to: jedan talas koji zrači (ili – se rasprostire, prim. prev.) .

P: (L) Gdje ide ta energija nakon što biva usisana u neku crnu rupu?

O: Unutra, prema totalnoj ne-egzistenciji. Univerzum je sveobuhvatan. Crne rupe su krajnja destinacija za svu OPS energiju. Totalna ne-egzistencija pravi ravnotežu totalnoj egzistenciji. Pogađate li šta je totalna egzistencija? "Bog." Primarni Stvoritelj. Sve dok postojite, vi ste dio Primarnog Stvoritelja.

P: (L) Dobro, kad te stvari odu u crnu Rupu, kad odu u ne-egiztenciju, da li to onda znači da one nisu više dio Primarnog Stvoritelja?

O: Tačno.

P: (L) Kako može Primarni Stvoritelj da izgubi dio sebe?

O: Primarni Stvoritelj ne može ništa da “izgubi”.

P: (L) Pa dobro, onda, kako bi vi onda opisali ono što se zbiva sa tom energijom koja je egzistirala a onda je prestala da egzistira nakon što je završila u nekoj Crnoj Rupi?

O: Reflekcija se regeneriše na nivou-1, kao primarni atomi. 1-vi denzitet uključuje fizičku materiju ispod nivoa svijesti. Sedmi denzitet je jedinstvo s jednim… on je bezvremenski u svakom smislu te riječi, jer njegova “suština” zrači kroz sve što postoji u svim mogućim oblastima svjesnosti. I zapamtite da postoji samo jedan “Bog”, i da se taj stvoritelj sastoji od svega što je stvoreno i vice versa!

P: (L) Okay, ko je stvorio Kasiopejce?

O: Vaši “super pra-stari” duhovni pretci.

P: (L) Da li ta bića imaju neko ime?

O: Ne. Oni su Putnici Prolaznici (“Transient passengers”, prim.prev.)

P: (L) Šta znači taj pojam i ko su ta bića?

O: Transient passengers nisu bića. Transient Passengers su ujedinjene misaone forme.

P: (L) Zašto se oni nazivaju Putnici prolaznici (Transient Passengers)?

O: Zato što se oni nalaze u jednom tranzitu kroz sve vrste realiteta. A oni izniču iz jednog Ujedinjenog oblika egzistencije.

P: (L) Dobro, da li su ti Transient Passengers - Oblasti Postojanja?

O: Da. I vi ste, takođe.

P: (L) Da li su Orionci iz 6-tog denziteta, takođe poznati kao Transient Passengers, da li su to oni isti Putnici prolaznici koji su pominjani kao oni koji su nas genetički konstruisali i postavili nas ovdje?

O: Blizu. Oni putuju na Talasu.

P: (L) Da li to "putovanje na talasu" podrazumijeva dio definicije pojma Transient Passengers?

O: Da.

P: (L) Da li je njima zabavno to da putuju na tom talasu?

O: Da li je vama “zabavno” da živite na zemlji?

P: (L) Dobro, ja stvarno volim da živim na zemlji, ali ne volim patnju i bol, ne volim ni ovo nehumano ponašanje čovjeka prema čovjeku i ne volim da gledam ljude kako se pate.

O: Da li ti živiš na zemlji iz zabave?

P: (L) Ja bih voljela da živim na zemlji iz zabave ali nisam imala priliku da se bogznakoliko pošteno nasmijem od kako sam ovdje. Željela bih da živim na nekoj planeti gdje su stvari mnogo prijatnije...

O: Pogrešno si razumjela.

P: (L) Znam na šta mislite. Oni žive tamo zato što to je to gdje oni žive.

O: Da.

P: (L) Da li postoje neka bića Orjentacije Prema Sebi, koje neki nazivaju Orioncima 6-tog denziteta?

O: To se samo reflekcije individualaca, a ne cjelokupni entiteti. Te reflekcije postoje tamo radi ravnoteže. Oni nisu cjelokupni entiteti, nego samo misaone forme.

P: (L) Da li su ta bića 6-tog denziteta ono što je pomenuto u Bibliji kao “sastanak anđela” u priči o Jobu, kad je "Lucifer" izašao pred Gospoda...

O: Da.

P: (L) Znači, pored OPD (Orjentacija Prema Drugima, prim. prev.) sila, u 6-tom denzitetu imamo i OPS sile za održavanje ravnoteže? Znači i oni su tamo, i oni postoje?

O: Reflekcija zbog ravnoteže.

P: (L) Postoji li ikakva vrsta hijerarhije kod tih stvari? Da li se ta bića okupljaju kao u smislu nekog sastanka Glavnog Savjeta, pa onda prave planove, diskutuju stvari, te donose neke odluke i sprovode ih u djelo?   

O: Ne.

P: (L) pa dobro, kako se onda te stvari odvijaju? Da li se stvari događaju tek tako, usljed prirodne interakcije stvari i energija?

O: Da.

P: (L) Vi kažete da ste vi ujedinjene misaone forme u (postojbenoj) oblasti znanja.

O: Da.

P: (L) Ibn Al-'Arabi opisuje ujedinjene misaone forme kao “imena Božja”. Njegovi navodi mi se čine identičnim sa stvarima koje ste nam vi rekli pa se pitam...

O: Svi smo mi Imena Božja. Zapamtite, to je jedan sprovodnik. To znači da obe, završna/početna tačka imaju istovijetnu vrijednost i važnost.

P: (L) Šta hoćete da kažete? Da li bi to značilo da smo i mi dio svega toga?

O: Da. Nemojte nas uzdizati kao neke bogove. A potrudite se da to takođe razumiju i svi drugi s kojima vi komunicirate! Zapamtite: 1-vi denzitet uključuje cjelokupnu fizičku materiju ispod nivoa svijesti. 6-ti denzitet je jednoobrazan u tom nivou svjetlosne strukture, pošto na tom nivou denziteta postoji jedna potpuna ravnoteža, a svjetlost je tu predstavljena kao znanje.   7-mi denzitet je jedinstvo s jednim... on je bezvremen u svakom smislu te riječi, dok se njegova “suština” rasprostire (zrači, prim. prev.) kroz sve što postoji, kroz sve moguće oblasti svjesnosti. Svjetlost koju neko može vidjeti kod zavšetka svake svjesne fizičke manifestacije (u momentu smrti fizičkog tijela, prim. prev.) je sama ta Unija/sjedinjenost. Zapamtite, 4-ti denzitet je prvi koji uključuje varijabilnu fizikalnost!! I zapamtite, postoji samo jedan “Bog,” i taj Bog se sastoji od svega što je stvoreno i vice versa!

Sada ćemo ovdje pokušati napraviti jednu malu hipotezu – jedan radni model. Recimo da su Ujedinjene Misaone Forme iz 6-tog denziteta Imena Božja. To je jedan nivo od čiste svijesti; platonski nivo ideja, ili suštine ili Noumena.

Taj nivo Cjelokupnog-Znanja nalazio bi se odmah “ispod” JEDNOG, tj. 7-mog denziteta. Mi bi ga mogli nazvati - Ime Znanja; to je onaj "Logos" ili "Riječ" koja porađa CJELOKUPNU egzistenciju. To se može predstaviti onim starim yin-yang simbolom, jer tu spadaju SVA imena. To se takode može simbolično predstaviti i onim "Univerzalnim Hermafroditom/Androgenom." To je ono "Dva u Jednom" gdje započinje posao generacije/stvaranja. To je prva manifestacija Vječnog roditelja a to je i jedno "Bi-seksualno Univerzalno Biće." Ono u sebi kombinuje elemente i principe Maskuliniteta i Feminiteta.  

Međutim, mi moramo da razlikujemo Cjelokupno Znanje od “Zlokobnih Imena” i “Najljepših Imena”.

Sada, kad pokušavamo da zamislimo kako bi to izgledalo, korisno bi bilo poslužiti se kabalističkim Drvetom Života, uz neke manje modifikacije. Ovo Drvo Života moglo bi da predstavlja Kosmos, ili “Božje Tijelo”.

drvo-Cisto

 

 Sada, ovdje možemo primjetiti da se na vrhu vertikalne osovine nalazi 7-mi Denzitet “Jedinstvo s Jednim”, a materija 1-vog denziteta nalazi se na njenom dnu. Kada bi se ovo moglo predstaviti na jedan hiperdimenzionalan način, onda bi ono mjesto na vrhu uključivalo Bitak i Ne-bitak, koji bi služio kao neka vrsta ‘mobius-veze’ između 1-vog i     7-mog denziteta. Drugim riječima, oni nisu u stvarnosti odvojeni – oni se povezuju u jednom beskonačnom krugu. "Početak proistiće iz kraja i vice versa." Možda bi bilo korisno da se podsjetimo na pojam tesseract-a, da bi bili u stanju da shvatimo da se ovdje radi o jednom tro-dimenzionalnom predstavljanju nečega što nije tro-dimenzionalno!

Sada, druga stvar koju moramo uzeti u obzir u vezi ove vertikalne osovine je postavljanje Znanja nivoa 6-tog denziteta na tu vertikalnu osovinu, kao jedan “odraz u ogledalu” položaja 2-gog denziteta, kao jedne oblasti Prirode.  To jest Flore i Faune. Ovdje postoji jedan odredeni ključ kojeg moramo biti svjesni. Ukoliko je šesti denzitet “jednoobrazan u tom nivou svjetlosne strukture, pošto na tom nivou denziteta postoji jedna potpuna ravnoteža, a svjetlost je tu predstavljena kao znanje”,  onda mi moramo razmišljati o oblasti prirode kao o jednoj fizičkoj reflekciji tog principa.

Takođe, primjećujemo da se drugi denzitet može reciklirati samo kroz peti denzitet, da bi “diplomirao” odnosno prešao na gornji nivo a to se takođe može primjetiti i kad posmatramo Prirodu. Nikada ne vidimo slučaj da je neko stvorenje iz životinjskog carstva odjednom razvilo samo-svjesnost u smislu ostvarenja nekog stepena ljudske svijesti.

U stvarnosti, mi nemamo ni čvrstih dokaza da je za ljudska bića moguće da ovdje ‘diplomiraju’ u smislu prelaska u više denzitete, što bi se moglo indicirati postojanjem onih lateralnih osovina na dijagramu, gdje su predstavljeni direktni kanali izmedu 3.–ćeg, 4-tog i 6-tog denziteta, međutim, čuli smo da je tako nešto moguće; u ezoteričnoj literaturi postoje neki podaci koji ukazuju na to da su se takve stvari događale; isto tako, imamo i neku predstavu o tome da bi neka određena “božanska bića” koja su se pojavljivala kroz našu istoriju, takođe mogla imati jedan manje ili više, “ljudski” oblik. Tako, mi možemo pretpostaviti da, generalno govoreći, ne postoji neka veća barijera između našeg 3-ćeg denziteta i viših denziteta, kao što je to slučaj izmedu 2-gog denziteta i ovih denziteta koji se odražavaju u ljudskoj svijesti.

Tako, 2-gi denzitet je prikazan bez jedne direktne veze sa višim denzitetima, osim preko 5-tog, ili tzv. “zone za reciklažu”.

Gledajući ovo, malo modifikovano, Drvo Života, jedna stvar koja mi pada na pamet je da ono uz pomoć prilično jednostavnih pojmova predstavlja jedan model za razumijevanje naše realnosti, kao i POTENCIJALA za kretanje s jedne tačke ovog Drveta do druge. Međutim, to ne znači da sam ja svjesna svih mogućnosti koje ovdje imamo. Nadam se da će čitalac sam moći vidjeti i neke stvari koje meni trenutno ne padaju na pamet.

Još jednom, moramo biti svjesni toga da su ove veze ili komunikacioni kanali “hiperdimenzionalni” po svojoj prirodi a ne toliko odvojeni jedan od drugog, kako se to čini na ovom modelu. I ne samo to, one dvije lateralne osovine koje su označene kao OPS i OPD, bukvalno predstavljaju jedan bezbroj dimenzija. Te dimenzije mogu da predstavljaju različita Imena Božja i njihove "produžetke" dole kroz denzitete, kao pojedinačne individue ili grupe individua. Međutim, tu uvijek postoji jedna ravnoteža, tako da za svaku OPD osovinu postoji i jedna istovijetna, odgovarajuća OPS osovina.

Još jedna stvar koja mi pada na pamet kad analiziram sve ove veze je ta, da pristupajući Prirodi/Znanju sa bilo koje lateralne osovine, neko se takođe može uskladiti sa vertikalnom osovinom Bitka, koja se takođe može definisati i kao osovina gravitacije unutar svakoga od nas. Možda bi uz pomoć usklađivanja ili ravnanja s tom osovinom, neko mogao da otvori prolaz prema bilo kojem drugom mjestu na lateralnim osovinama ili na toj vertikalnoj. Naravno, govoriti o tome, i UČINITI to, dvije su sasvim različite stvari! Očigledno je da je to jedan od glavnih aspekata onog “Velikog Posla” iz Alhemije. A prilikom pručavanja alhemije nailazimo i neka upozorenja koja bi nam mogla pomoći ukoliko ih uzmemo u obzir.

 Alehmičari su uvijek naglašavali da proučavanje i kontemplacija metaforičnog “Filozofovog kamena” zajedno sa ‘hemijskim radom’, jedna komponenta koja je potrebna da bi se um uzdigao a duša pripremila za transmutaciju.

Ojačavanjem tih Organa koje Duša koristi za svoju komunikaciju sa vanjskim objektima, Duša treba da stekne veću moć ne samo za koncepciju nego i za retenciju, te odatle, ukoliko mi želimo da steknemo još više znanja, ti organi i tajni izvori fizičkih života moraju biti nevjerovatno pojačani i okrijepljeni. Duša mora steći nove moći za shvatanje i zadržavanje. To što to nije bio slučaj sa svim posjedovaocima, bila je njihova vlastita greška.

  ...Oni koji proučavaju samo materijalne elemente, u najboljem slučaju mogu otkriti samo pola misterije... alhemija je jedna misterija iz tri svijeta – božanskog, ljudskog i elementalnog... alhemija u rukama profana biva izopačena...

Čovjekova potraga za zlatom često podrazumijeva i njegovo upropašćenje, jer on griješi u alhemijskim procesima vjerujući da su oni čisto materijalne prirode.  On ne razumije da to Filozofsko Zlato, Filizofski Kamen i Filozofska Medicina postoji u svakom od četiri svijeta i da se ovaj eksperiment ne može uspješno obaviti ukoliko se on istovremeno ne sprovodi u sva četiri svijeta prema jednoj određenoj formuli.

Nadalje, jedan od sastojaka te alhemijske formule nalazi se unutar same čovjekove prirode, bez kojeg se njegove kemikalije ne mogu kombinovati (ili stupiti u međusobnu reakciju, prim. prev.), tako da ukoliko on potroši cijeli svoj život i bogatsvo na to hemijsko eksperimentisanje, on neće moći da postigne željeni cilj [koji je] suptilni elemenat koji dolazi iz prirode prosvijetljenog i regenerisanog alhemiste. On mora imati tu magnetičnu moć kako bi privukao i koagulisao nevidljive astralne elemente. [Eugenius Philalethes, navodi: Manly Hall, The Secret Teachings of All Ages]

Alhemijska literatura je puna priča o alhemičarima koji su doživjeli slom, razboljeli se od užasnih bolesti, koji su pali pod kontrolu demonskih uticaja jer su njihove tehničke sposobnosti prevazišle njihov spiritualni razvoj, tako da su se oni katapultirali u zvjezdana nebesa kao meteori a onda se raspali i izgorili u vatrenom ognju. 

Međutim, i ovdje smo dobili još neke naznake. Tu imamo jednu naznaku da je "Alhemija misterija u TRI svijeta," a da se sam posao obavlja u ČETIRI svijeta istovremeno. Ta tri svijeta su definisana kao "božanski, ljudski i elementalni." Kasiopejci su takođe spomenuli ta “tri svijeta” u smislu:

Svaka duša ima svoju vlastitu strukturu, koja se drži na okupu uz pomoć tri tijela koja tu postoje, “misaoni centar, duhovni centar i fizički centar,” postoji specifična metodologija njihovog dovođenja u jedan sklad, i putovanja u druge ili iz drugih oblasti postojanja.  Ukoliko neko to ne koristi na pravilan način, onda on cijepa tkaninu njihovog trilateralnog kontinuuma kad pokušava da putuje. To može biti veoma problematično, i može dovesti do toga da se duša ne mogne ponovo spojiti s tijelom, što onda vodi do pogibije fizičkog centra!!! [Cassiopaeans, 10-05-96]

Kasiopejci su takođe govorili o "četiri svijeta."

I zapamtite, vaša svijest radi na četiri nivoa, a ne samo na jednom! [Oni su] Fizičko tijelo, genetičko tijelo, spiritualno-eterično tijelo i svijest. [To su] ta četiri sastojka ljudske manifestacije u 3-ćem i 4-tom denzitetu. [Cassiopaeans, 10-10-98]

Tako, kad sam razmišljala o ovim stvarima, palo mi je na pamet da bi ovo modifikovano Drvo Života moglo koristiti i u smislu predstavljanja svakog individualnog ljudskog bića, s obzirom da, kako su Kasiopejci pomenuli, cjelokupna kreacija postoji unutar svakoga od nas! Kada se mi uskladimo sa centralnom osovinom, mi se usklađujemo i sa 7-mim denzitetom koji je jedno ishodište iz kojeg potiču i sva druga "porođena bića," te odatle i mi imamo pristup cjelokupnoj Kreaciji u istinskom smislu.

Međutim, s obzirom da je čovjek "odraz u ogledalu" samog Boga, mi ćemo sada morati da obrnemo ovaj model kojeg su napravili Kabalisti, uz još par nekih naših modifikacija.

drvo cisto

 Sada, pogledajte u ovo Drvo. Primjećujete li na vertikalnoj osovini, ispod nivoa Jedinstva s Jednim, ili 7-og denziteta, postoje 4 pozicije. Kada posmatramo ove veze, tu vidimo da se fizičko tijelo odnosi na materiju 1-vog denziteta, genetičko tijelo je u vezi sa 2-gim denzitetom, spiritualno-eteričko tijelo se nalazi u jednom odnosu sa 5-tim denzitetom, dok se svijest odnosi na 6-ti denzitet znanja.

Istovremeno, mi uvijek zadržavamo našu vezu sa 7-mim denzitetom,  kojeg ovdje moramo uzeti u obzir kao jednog "pivota" ili "istinsku dimenziju."

***

(2)

 P: (L) Fizičari pričaju o multi-dimenzionalnim univerzumima. Prema njihovoj postavci, naš 3-dimenzionalni prostor i 1-dimenzionalno vrijeme je samo jedna iluzija jednostavnih bića, dok pravi univerzum ima više dimenzija koje su okomite u odnosu na ove gornje. Fizičari ovdje imaju različite teorije: 5, 6, 7, 11, 256. Koliko dimenzija ima istinski univerzum?

O: Neispravan koncept. Trebalo bi: Koliko univerzuma ima “istinska” dimenzija?

P: (L) Dobro, onda. Mislim da ste nam u prošloj seansi rekli da se broj univerzuma ne može izračunati. Da li je to tačno?

O: Beskonačan, možda, ili još bolje: varijabilan i selektivan.

P: (L) Molim vas, objasnite ovo varijabilan i selektivan?

O: Za one koji znaju kako, univerzumi se mogu stvarati po volji da bi se  transmodificiralo pripajanje realiteta.

P: (L) Šta je to pripajanje realnosti?

O: Na šta vam to liči?

P: (T) Pripajanje realiteta iz jednog univerzuma u drugi? Stvaranje jedne nove realnosti koja se onda pripaja staroj da bi se stvorio novi univerzum. (L) Možda to podrazumijeva pripajanje realnosti različitih ljudi kako bi se stvorila neka vrsta "zajedničkog univerzuma?"  Kao ona teorija "vi stvarate vašu vlastitu realnost?"

O: Terry je bliži, Laura igra "lijevo krilo."

P: (T) Radi se o jednoj strukturi univerzuma koja sve njegove nivoe drži na okupu... sve je povezano. Svijest 6-tog denziteta je perfektno spojena i uravnotežena sa 3-ćim denzitetom, i kvazi-fizičkim nivoom 4-tog denziteta, i kompletno fizičkim nivoima od 3-ćeg denziteta do 1-vog, i sa potpuno JEDNIM iz 7-og denziteta i sa, šta god da je, 5-ti denzitet. (L) Imamo četiri nivoa fizičkog izražavanja, da tako kažemo, idući od potpuno čvrstog, sa minimalnom sviješću, 1-og nivoa do....

O: Da, ali Zemaljski naučnici su programirani tako da vjeruju da ništa ne postoji što se ne može izmjeriti, izvagati, izračunati ili predstaviti na neki način na fizičkoj ravni. To nije ispravno!!!!!!! Na primjer: Mi NI NA KOJI NAČIN nismo fizičke prirode.

P: (L) Dobro, takođe bih željela znati zašto označavate onaj tehnički uređaj koji navodno prebacuje nekoga iz jednog denziteta u drugi, kao - 'Trans Dimenzionalni Atomski Remolekularizator?'

O: Da bi se rekonstruisao 3-ći denzitet u 4-ti denzitet fizički, u tom procesu se moraju koristiti druge dimenzije. Zapamtite, mi ovdje pričamo o istinskim duplikatima koji se pripajaju.

P: (L) Ali, nedavno ste nam rekli da postoji samo jedna dimenzija i mnogo univerzuma, a sada pričate o korištenju drugih dimenzija, tako da ova terminologija počinje polako da nas zbunjuje... (T) To je kao program koji se lodira na kompjuter. Neki programi se lodiraju direktno unutra. Za druge treba prvo da se se napravi jedan prostor na hard-drajvu da bi se tu stavili fajlovi koji su potrebni za LODIRANJE tog programa, ali oni nisu DIO tog programa, a kad se lodiranje završi, oni onda brišu sva “uputstva za lodiranje”.  Hard-drajv je još uvijek hard-drajv, ali je taj program neko vrijeme koristio jedno područje na tom hard-drajvu i tako stvorio jednu privremenu dimenziju, da tako kažemo. (L) Da li je to ono o čemu ovdje pričamo?

O: Blizu. I zapamtite, mi smo rekli "istinska" dimenzija!

P: (L) Tako, to je kao jedan hard-drajv, mnogo programa, uputstva za lodiranje novih programa koja se onda brišu itd. Ako postoji jedna "istinska dimenzija," i bezbroj univerzuma u njoj, da li tu postoji jedan univerzum koji tu egzistira sam po sebi, u svakom momentu, sve dok se ne pripoji jednom novome, ili da li unutar te istinske dimenzije  postoje mnogobrojni univerzumi isto tako realni kao i ovaj naš, u koje možemo da idemo, i koji se mogu nalaziti odmah pored ovog našeg, da tako kažem?

O: Da, za ovo poslednje.

P: (L) A da li jedan beskonačan broj “dimenzija” može da postoji unutar ovog našeg nivoa denziteta, pa makar i privremeno?

O: Da. Ukoliko želite da odete nazad i promijenite “istoriju,” bilo za pojedince ili za univerzalnu percepciju, prvo morate stvoriti jedan alternativni univerzum da bi ste to učinili. Vaši OPS “prijatelji” iz 4-tog denziteta često to rade.

P: (L) Ako, generalno rečeno, stvorimo jedan alternativni univerzum, da li onaj prošli još uvijek nastavlja da egzistira, ili se taj prošli spaja s novim?

O: Oboje.

P: (L) Ukoliko bivši univerzum nastavi da postoji, da li on onda i dalje evoluira sam po sebi, neovisno od onog drugog, odnosno te grane?

O: Pojasni.

P: (T) Živite u jednom univerzumu, onda kažete, "ja hoću da stvorim jedan novi Univerzum. Onda uradite to, pređete u njega i donesete sa sobom onaj svoj stari univerzum.  To je pripajanje realiteta. Međutim, kad se prebacite u novi univerzum, vi niste više u onom bivšem, koji sada nastavlja dalje sam po sebi i bez vas. Onaj dio uzorka starog univerzuma kojeg ste unjeli sa sobom u ovaj novi, i kad ste postali dio novog univerzuma kojeg ste upravo stvorili, vi niste više dio onog starog univerzuma kojeg ste upravo napustili koji sada nastavlja dalje sa svim ostalima koji su tamo, ali bez vas.  Da li je to moguće?

O: Na neki način... zapamtite, neko može stvoriti sve vrste tipova alternativnih mogućnosti.

P: (L) Znači, čovjek može stvoriti jedan novi univerzum čak i sa jednom novom “prošlosti”?

O: Da.

P: (L) Da li se na taj način oba stvarno pojavljuju i čovjek može promijeniti cijelu stvar?

O: Kad se stope, prošli nikada nije ni postojao.

P: (T) Ne za osobu koja je stvorila novi univerzum, ali će onaj prošli nastaviti sa svojom egzistencijom za sve ostale u njemu.

O: Blizu.

P: (L) Znači, za osobu koja je stvorila novi univerzum, prijašnji nikada nije ni postojao, ali druga bića koja su bila zadovoljna s onim starim univerzumom, i “idu” zajedno s njim, i dalje nastavljaju sa...

O: Ograničenost vašeg uma 3-ćeg denziteta sprječava vas da shvatite dešavanja na tom području.

P: (L) Ako je neko stvarno nesretan u univezumu u kom živi i trudi se ko lud da nauči kako da stvori jedan novi, i to mu pođe za rukom, da li on onda zaboravlja da je uradio tako nešto? I zašto je to uradio? On zaboravi taj bivši univerzum?

O: Ako hoće.

P: (L) Znači, može ili ne može... (T) U vezi ovoga što si rekla: "nesretan u univerzumu," možda on percipira taj univerzum tako jer je to takva osoba i to je gdje ona treba da se nalazi kao takva, u smislu učenja, a stvarajući jedan novi univerzum čovjek bi htjeo da promijeni sve oko sebe, dok možda sam problem nije u univerzumu nego u čovjeku...

O: Van kolosjeka. [Toliko o onome “vi sami stvarate svoju realnost”!]

P: (L) Dobro, univerzum u kojem živiš je onakav kakav jeste, i čovjek tu nije nimalo slučajno... (T) Da, mi smo tu  da naučimo određene lekcije... htjeti mijenjati univerzum samo zato što ne želiš da naučiš određene lekcije koje si izabrao... (L) Ili, ti si ih naučio, pa odatle MOŽEŠ da promijeniš univerzum... (T) Kad naučiš dovoljno, onda automatski ideš naprijed, ne moraš mijenjati univerzum. Univerzum će se promijeniti za tebe.

O: Deža vu vam dolazi zahvaljujući OPS entitetima iz 4D.

P: (L) Da li je deža vu rezultat nekog osjećaja da se univerzum promijenio?

O: Ili... nekog osjećaja da je došlo do premoštavanja realiteta.

P: (L) Šta je to premoštavanje realiteta?

O: Kako vam to zvuči?

P: (T) Most je nešto što povezuje dvije stvari...

O: Težite ka ograničavanju, sačekajte samo do 4-og denziteta, kada će vam ta riječ biti besmislena!

P: (L) To mi ipak ne pomaže da razumijem ‘déjà vu’ kao "osjećaj kod premoštavanja realiteta." Da li deja vu nastaje zato što nešto dolazi u naš realitet iz nekog drugog

O: Jedna mogućnost…

P: (T) Pa zar nismo već razgovarali o tome? To je kad nešto ‘procuri’ iz neke druge dimenzije.... da kad mislimo da smo negdje već prije bili, mi jesmo bili ali u nekoj drugoj dimenziji...

O: Da.

P: (L) Ukoliko se čovjek sada nalazi u jednom posebnom univerzumu koji je stvoren i uklopljen od strane OPS entiteta iz 4D, a onaj stari univerzum još uvijek postoji, čovjek može da osjeti jednu vezu ili premoštavanje, zato što u onom starom univerzumu još uvijek postoji neko njegovo ‘drugo Ja’, koje doživljava određene stvari…ili nešto slično?

O: Ne postoje granice tim mogućnostima.

P: (L) Znači, to može biti svaka od ovih stvari, i sve one skupa, i premoštavanje realnosti iz “prošlosti” i “budućnosti”, takođe. Da li je moguće promijeniti prošlost unutar nekog diskretnog univerzuma, ili svaka promjena podrazumijeva jedan novi ili izmijenjeni univerzum?

O: Diskretnog, ne razumijemo to.

P: (L) Pa dobro, u okviru jednog posebnog, odabranog univerzuma, možemo li otići unazad kroz vrijeme, unutar tog univerzuma, promijeniti prošlost i tako promijeniti sve što slijedi unaprijed odatle, sve u okviru tog odabranog univerzuma, kao neki domino efekat?

O: U takvom slučaju, da.

P: (L) Ali, rekli ste da ukoliko želimo promijeniti prošlost, prvo moramo stvoriti neki alternativni univerzum... (T) Ne, ti si pitala u vezi promjene prošlosti a oni su rekli da se u tom slučaju mora prvo stvoriti jedno privremeno mjesto odakle se to može raditi, neko mjesto odakle se ta realnost može manipulisati...

O: To je za specijaizovane aktivnosti. Ono što je bilo opisano nije isto što i jedan "alternativni univerzum."

P: (L) To je jedan privremeni fajl koji će nestati kad čovjek završi sa lodiranjem tog programa. To ne podrazumijeva stvaranje nekog alternativnog univerzuma, nego radije jedne privremene dimenzije...

O: Blizu.

P: (L) Šta je primarni modus u ovom našem univerzumu? Da li se mi stalno pomijeramo i pripajamo iz jednog univerzuma u drugi ili se naša prošlost stalno mijenja i reaguje kao domino efekat... bar u poslednjih nekoliko godina... (T) Ali mi ne možemo znati ako je naša prošlost promijenjena zato što mi to ne bi mogli vidjeti...

O: Mjerila nisu adekvatna.

P: (L) Da li to znači da se sve ove mogućnosti događaju i događati će se?

O: To je već bliže.

P: (L) Da li su riječi “univerzum” i “dimenzija” sinonimi?

O: Da i ne. To je za vas “sivo” područje i bez obzira koliko da pokušavate, sve dok se vaša percepcija fundamentalno ne promijeni, vi to nećete shvatiti!

P: (L) Okay, postoje 4 fizička denziteta...

O: Ne, tri.

P: (L) Okay, postoje 3 fizička denziteta, a 4-ti je...

O: Jedan je varijabilan. Tri su eterična.

P: (L) Okay, tri koji su fizički, tri eterički, a onaj između njih je i jedno i drugo.

O: Blizu.

P: (L) Da li je svjesnost jedina stvar koja određuje to u kom denzitetu će neko da egzistira?

O: Ne. Svjesnost je veza koja sjedinjuje realitete.

P: (L) Rekli ste da je gravitacija veza koja spaja sve realitete.

O: Da.

P: A sada pričate o vezivanju percepcije.

O: Da. Sada, pokušajte da zamislite kako gravitacija spaja sve realitete!!!

P: (L) Ako je gravitacija ono što ih veže, da li je gravitacija svijest?

O: Nije baš tako. Da li ste znali da od 4-og pa do 7-og denziteta ne postoji ni “lijevo” ni “desno”? Ukoliko tako nešto možete tačno zamisliti, onda ćete možda razumjeti i odgovore na pitanja koja nam postavljate. Ukoliko ne, onda “odmorite malo s tim”. Jer, sve ovo će biti jedno produktivno učenje tek kada to “kasnije” pregledate i dobro razmislite o tome.

U vezi sa ona tri svijeta, “božanskim, ljudskim i elemetalnim” ili kako su Kasiopejci to predstavili: duša ima svoja tri tijela egzistencije, “misaoni centar, spiritualni centar i fizički centar,” i ako ponovo pogledamo ono drvo, primjetićemo da svaka od spoljašnjih osovina ima tri mjesta: 6. denzitet, 4. denzitet i 3. denzitet. Drugim riječima, naše fizicko tijelo 3-ćeg denziteta je direktno povezano s “duhovnim/spiritualnim centrom” sa 4-tog denziteta, koji proistiće iz MISAONOG centra 6-tog denziteta, što je ujedno i nivo Imena Božjih.

Međutim, ukoliko nastavimo s ovim našim primjerom “odraza u ogledalu,” tu imamo dvije osovine predstavljene kao OPS i OPD. Na OPS osovini, bića koja tu “diplomiraju” postaju sve više inkapsulirana, sve do  5-og denziteta; oni potpuno egzistiraju u misli bez ikakve praktične aktivnosti. U jednom momentu, te kontraktilne energije “dobijaju dovoljnu težinu” za “diplomiranje” i prelazak na 6-ti denzitet, gdje u kontaktu sa Svim Znanjem oni percipiraju svoju istinsku funkciju što podrazumijeva “regeneraciju na nivou br. 1, u vidu primarnih atoma." To se dešava u istom “momentu” kada OPD energije “dobiju dovoljnu težinu” na suprotnoj osovini, i tako dosegnu nivo Jedinstva s Jednim.

P: (T) Znači, jedna druga sila je u onome što nazivamo prošlošću pobijedila vas a onda koristila moć svjetlosti kako bi mijenjala nas na različite načine, da li je to tačno?

O: Da. Sada pokušajte da razumijete ovo: Sve je to dio jednog velikog prirodnog ciklusa.

P: (L) Kažete da je to prirodna stvar ili dio jednog prirodnog ciklusa. Da li taj veliki prirodni ciklus predstavlja samo dio interakcije između svjetlosti i tame, koja jednostavno mora da se odigrava?

O: Da. Mi smo na “prvoj liniji” prirodnog sistema ravnoteže ovog univerzuma. To je mjesto gdje se neko može da popne prije dosezanja potpunog “Jedinstva s Jednim”. 6-ti nivo.

P: (T) Dobro, sada ta bitka koju ste imali s drugom stranom...

O: Imamo je.

P: (T) Ta bitka se nastavlja... da li ste uspjeli vratiti nazad moć svjetlosti?

O: Mi je nikada nismo ni izgubili, vi ste.

P: (T) Okay, pretpostavljam da su Lizardi (gušterolika ili reptoidna stvorenja, prim.prev.) tu glavna sila, mada oni imaju i druge na svojoj strani....

O: Da.

P: (T) Oni su nama oduzeli svjetlost a ne vama?

O: Nismo protiv vas. Trenutno smo u savezu s vama.

P: (T) Tako mi predstavljamo samo jednu bitku u ovom univerzumu u jednoj sveukopnoj opštoj borbi?

O: Da. Ravnoteža je prirodna. Zapamtite, to su samo lekcije u ovom velikom ciklusu.

P: (T) Kad mi izbacujemo našu energiju, kao pozitivnu ili negativnu energiju, postoje neka bića na drugoj strani koja se hrane tom energijom, da li je to tačno?

O: Da.

P: (T) Okay, rekli ste da se Lizardi hrane tom negativnom energijom?

O: Da.

P: (T) Ko se hrani pozitivnom energijom?

O: Vi.

P: (T) kako se mi hranimo pozitivnom energijom?

O: Napredovanje prema jedinstvu s jednim, tj. 7-mom nivou.

P: (L) Drugim riječima, čovjek snabdjeva svoj vlastiti generator umjesto nečiji tuđi. (T) Vi ste na 6-tom nivou. Čime se vi hranite?

O: Imate pogrešnu koncepciju. Mi dajemo drugima i primamo od drugih koji su OPD. Mi hranimo jedan drugog.

P: (L) Tako, hraneći jedan drugog vi se razvijate i napredujete ali oni koji idu OPS putem ne hrane jedan drugog, nego se hrane jedni drugima. (T) Sada vi razgovarate s nama. Da li se to smatra kao OPD?

O: Da.

P: (T) Mi obezbjeđujemo energiju za ovaj kanal, da li to i vas snabdijeva energijom?

O: Ne.

P: (L) Šta vi želite od nas?

O: Mi ne želimo, kad smo čisti OPD. Mi smo došli zato što ste VI to željeli. Ali to je OPS, ukoliko ne podijelite to s drugima.

P: (S) Zasto ste izabrali Lauru i Franka za prenos ovih informacija?

O: Zato što su ispravna polja ravnoteže.

P: (B) Da li će ovaj nas čaneling prevazići ovaj primitivni metod jednog po jednog slova tj. da li to može preci u pisanje, tipkanje ili direktni čaneling, svjestan ili nesvjestan?

O: Može, ali je kod ove metode manja opasnost od ometanja sa strane.

P: (B) Kakva je svrha ovog kontakta?

O: Da bi vam se pomoglo kod učenja, tako da bi stekli znanje, tako da bi stekli zaštitu, tako da bi napredovali.

P: (B) Šta Kasiopejci dobijaju od ovog kontakta?

O: Pomažući vama, mi se krećemo naprijed prema ostvarenje našeg sudbinskog cilja sjedinjenja s vama i svim ostalim, kompletirajući tako Veliki ciklus.

P: (B) Da je to jedina mogućnost koju imate ili najbolja mogućnost koja vam stoji na raspolaganju?

O: Oboje.

P: (B) Da li ste vi daleko od nas u svjetlosnim godinama?

O: Razdaljina je pojam 3-ćeg denziteta.

P: (B) Svjetlosne godine su 3-ći denzitet?

O: Da.

P: (B) Šta podrazumjevate pod putovanjem na talasu?

O: Putovanje na mislima.

P: (L) Čije su to misli?

O: Misli sjedinjavaju svu realnost koja postoji i one se sve dijele.

P: (S) Vi putujete na jednom energeteskom talasu koji je stvoren uz pomoć svih misaonih formi?

O: Misaone forme su sve što postoji!

P: (B) Da li su oni koji su OPS prirode shvatili to da će OPD pobijediti u ovoj trci ili sukobu?

O: Ne, apsolutno ne! U stvari, OPS ne mogu da zamisle “gubitak” ali mogu instiktivno da osjećaju pritisak koji se nagomilava oko njih, to je i razlog za predstojeći haos. 

P: (B) Šta se događa s njima kad izgube, da li to znači da oni onda moraju da krenu ponovo ispočetka kroz cijeli evolutivni proces, preko drugog polariteta?  

O: Da.

P: (B) Tako znači, neksus-na tačka dolazi?

O: Blizu. Kad kažemo “blizu” mislimo na koncept koji je “blizu” realnosti. Ne blizu u pojmovima vremena ili razdaljine.

P: (B) Da li oni tada osjete sav onaj bol kojeg su stvorili drugima?

O: Ne, to se događa samo na 5-tom nivou. 

Kad govorimo o “misaonim centrima,” napomenućemo još jedan navod Kasiopejaca koji nam može pružiti neke dodatne elemente kod sklapanja slike:

Zapamtite, skoro sva moć koja je potrebna za promjenu realnosti i fizikalnosti sadržana je u okviru centra vjerovanja u vašem umu. To je nešto što ćete mnogo bolje razumjeti kad dosegnete realnost 4-tog denziteta gdje fizikalnost nije više zatvor, nego umjesto toga vaš dom, koji možete mijenjati kako vam se sviđa. U vašem sadašnjem stanju svijesti vi pogrešno tumačite stvari vjerujući da je realnost konačna i u tome leže sve poteškoće sa jednom konačnom egzistencijom. Iznenađuje nas da još uvijek niste u stanju da potpuno shvatite taj koncept. [Cassiopaeans, 08-12-95]

To nam sugeriše da način na koji možemo “promijeniti našu realnost” podrazumijeva pristup nečemu što možemo nazvati “misaonim centrom” ili centrom “vjerovanja”. Jedini je problem u tome što smo se “usklađivanjem” sa OPS realitetom 4-tog denziteta takođe doveli pod dominaciju OPS “misaonog centra” ili “kontrolnog centra”.  Sada ćemo pogledati neke informacije u vezi Misaonih Centara kako bi malo bolje razjasnili tu stvar:

P: (L) Ko je stvorio ‘Lizije’?

O: Ormethion.

P: (L) A ko je ta individua?

O: Misaoni centar.

P: (L) Gdje se on nalazi?

O: Svugdje.

P: (L) Možete li nam dati još koji podatak?

O: Jedan drugi sektor realnosti.

P: (L) Da li je to bice koje je stvorilo Lizije samo-svjesno?

O: Da i ne.

P: (L) A ko je stvorio taj Ormethion?

O: Nij biće; misaoni centar.

Jedna stvar koju smo primjetili je ta da “Misaoni Centri” nisu isto što i “Ujedinjene Misaone Forme” koje su takođe nazvane Putnici Prolaznici (Transient Passengers, prim. prev.). To nam pruža još jedan nagovještaj da je naše Drvo Života ispravno postavljeno, s obzirom da  bi Ujedinjene misaone forme egzistirale na 6-tom nivou denziteta znanja, koji sadrži “misao” o OPS za svrhu ravnoteže ali ne i OPS ujedinjena misaona “bića”, da tako kažemo. ALI, ta oblast Misaonog Centra je nivo bivstvovanja 6-tog denziteta u relativnom smislu. Ta razlika se lako može utvrditi ukoliko pogledamo ono stablo. OPS Misaoni Centar 6-tog denziteta NE prolazi kroz sve denzitete i realnosti - on je ograničen na OPS oblast. Isto to vrijedi za nivo čistog OPD Misaonog Centra – on je ograničen na OPD oblast.  Međutim, nivo Ujedinjene Svijesti 6-tog denziteta postavljen je na centralnoj, vertikalnoj osovini kao jedan Logo-ični "izdanak" iz  7-og denziteta.

P: (L) Odakle potiče gravitacija?

O: Misaoni centar.

P: (L) U nekoliko navrata pomenuli ste misaone centre. Da li postoji više od jednog?

O: Svi su jedno i sve.

P: (L) U kakvoj se vezi nalaze misaoni centri sa 7-im denzitetom, sa Jednim?

O: Izravnoj!

P: (L) Da li su misaoni centri 7-mi denzitet?

O: Sve je.

P: (L) Misaoni centri su sve?

O: Ne. Sve je 7-mi denzitet. Mi smo vam prije rekli da je gravitacija fundamentalna sila apsolutno svega i svačega!!! To znači na svim nivoima denziteta, svim dimenzijama... To je jedna “materija” cjelokupne egzistencije. Bez nje, ništa ne bio postojalo. Vaše misli su bazirane na gravitaciji, takođe!!

Jednom prilikom diskutovali smo fotografiju ploče, i pri tome su bili pomenuti Misaoni Centri na jedan način koji nam ukazuje na neke druge aspekte njihovog značaja:

P: (L) Šta predstavlja ta geometrijska figura?

O: To je bila vizuelna prezentacija provodnika, zaista!!! Razlog za tako jasnu luminiscenciju bio je taj što su misaoni centri u tebi bili čisti i otvoreni u momentu fotografisanja. Drugim riječima, došlo je do jedne neravnoteže u energiji koja je stizala sa transmisione tačke iz 6-og denziteta.

To sugeriše da sam bila u stanju jedne totalne “ne-anticipacije” u momentu fotografisanja što je dovelo do neke vrste aktivacije “energije nulte-tačke” na jedan ‘vidovnjački’ način. Međutim, ono što je tu još važnije, to nam sugeriše jednu mogućnost da smo mi povezani uz pomoć neke vrste “provodnika” sa onim arhetipskim Misaonim Centrima koji su predstavljeni na onoj slici - Drvo Života.

Još jedna primjedba u vezi misaonih centara koja nam naznačava da bi ovo naše stablo života moglo biti ispravno postavljeno:

Prvo, do zabune dolazi usljed pogrešne interpretacije posljednjih pojmova koje smo koristili. Dimenzije nisu denziteti!!!! Dimenzije su striktno rezlutat manifestacije univerzalne svijesti u imaginativnom sektoru misli. Denzitet podrazumijeva razvojni nivo u smislu blizine sjedinjenju s jednim...

Tako bi onda mogli zamisliti da one lateralne osovine prestavljaju dimenzije koje proistiću iz raznih misaonih centara. I, naravno, mi ne možemo njih svoditi na samo dvije, s obzirom da njih može biti bezbroj, mada one potpadaju pod dvije generalne “kategorije”, OPS i OPD ili Zlokobna i Milosrdna Imena Božja.

U pokušaju da razumijemo našu poziciju na 3-em nivou denziteta prema vertikalnim lateralnim osovinama ili drugim denzitetitma s kojima smo direktno povezani, razmotrićemo i sljedeće informacije:

P: (A) Koji dio čovjeka se proteže u 4-ti denzitet?

O: Onaj koji je pod uticajem hipofize.

P: (L) A koji je to?

O: Vidovnjacki.

P: (A) Da li postoje neke posebne sekvence DNA koje pospješuju prenos (transmisiju) između denziteta?

O: Doadatak niti (‘lanaca’).

P: (L) Kako dobijamo te dodatne lance?

O: Vi ih ne dobijate, vi ih primate.

P: (L) Odakle ih primamo?

O: Interakcijom sa dolazećim talasom, ukoliko su vibracije usklađene.

P: (L) Kako možemo znati da li se to događa?

O: Manifestuju se psiho-fiziološke promjene.

P: (A) Kad pominjete taj talas koji dolazi, od čega se on sastoji?

O: Zamislite to kao jedan talas reflekcije od početne pa do krajnje tačke.

P: (A) Ali šta vibrira? Energja? Aether?

O: Energija i aether su u direktnoj simbiozi. "Aether" je pokušaj zemaljske materijalne nauke da označi eter. Problem je u tome što jednostavno ne postoji način da se fizički izrazi jedna ravan postojanja koja se potpuno sastoji od svijesti. Unija ta dva “stanja” ili ravni, koja je u jednoj perfektnoj ravnoteži, čini temelj i suštinu cjelokupne kreacije/realnosti. Jedno ne može postojati bez drugog!

P: (L) Kad kažete dva stanja ili ravni, onda mislite na fizičko stanje i stanje svijesti...

O: Da.

P: (L) A ne možemo imati jedno bez drugog. A stanje svijesti i stanje materijalne egzistencije su tako potpuno povezani, da su oboje beskonačni? Jedno ne može da postoji bez drugog...

O: Povezani, isprepleteni, spojeni... Stopljeni.

P: (A) Kad taj aether-energija-materija vibriraju, u kojoj se dimenziji to odigrava?

O: Denziteti 3 i 4, na prelaznoj tački.  

P: (A) Ako to nije u linearnom vremenu, u čemu je onda?

O: Ciklično “vrijeme."

P: (A) Čime se mjeri razdaljina između jednog i drugog vrha tog talasa?

O: Kraj/početak ciklusa.

P: (A) Da li se DNA ponaša kao provodnik?

O: Da!!! Ali varijabilno.

P: (A) Pokušavam da razumjem ovaj univerzum u smislu trijade: materija - geometrija - informacija. Da li je to dobra ideja?

O: Ukoliko neko razmišlja o materiji kao o nečemu “živom” a ne “mrtvom”. A sada, kad spojite denzitete ili kad prelazite denzitete, ono što se tu zbiva to je stapanje/spajanje fizičke realnosti i eteričke realnosti, što podrazumijeva - misaona forma vs fizikalnost. Kad mognete to dvoje perfektno spojiti, onda ćete razumjeti razlog za to, zašto nema početka ni kraja, tj. da je to jednostavno zato što neće biti potrebe za vas da kontemplirate početak ili kraj nakon što potpuno ostvarite svoj razvoj. Kad se nađete sjedinjeni s Jednim u Sedmom denzitetu, tj. kada to ostvarite onda više neće biti bilo kakve potrebe za razlikovanjem između fizičkih i eteričkih oblika. 

To nas vodi nazad na jedan zanimljiv način do proučavanja Prirode kao načina za usklađivanje sa centralnom, vertikalnom osovinom. U prošlom paragrafu bila je pomenuta veza sa hipofizom, a sada ona postaje jos značajnija:

Kasiopejci: Kamenje je nekada bilo korišteno za svrhu obezbjeđenja svih potreba, jer su se energije koje je ono prenosilo vezale direktno za hipofizu i tako spajale spiritualne realitete sa materijalnim oblastima 3-eg i 4-og denziteta. Tako, sada vidite, na “kamen” se stvarno gledalo kao na nešto Matrijarhalno!

P: (L) Da li su bića koja su bila uključena u tu vrstu aktivnosti bila 3-eg denziteta ili 4-tog?

O: Originalno 4-tog kada im je dom bio na drugim lokacijama.

P: (L) Da li se može reći da je hipofiza neka vrsta “majčinskog kamena” čovjekovog tijela?

O: Ako je to vaš izbor.

P: (J) Kakva je tačno funkcija hipofize kada ste pominjali Stonehenge?

O: Ta žlijezda je vaša ‘gornja veza’. 

P: (L) Da li je moguće da se hipofiza stimuliše uz pomoć vanjskih sredstava kao što su radio talasi, talasi sa supernova ili nekim drugim frekvencijama iz naše okoline?

O: Da, i takvi eksperimenti se odvijaju.

[Čini se da u onesposobljavanju ove ‘duhovne uloge’ čovjekove hipofize - fluor (u zubnim pastama i pijaćoj vodi) igra veoma značajnu ulogu, prim. prev.]

P: (L) Da li bi bilo korisno za nas da eksperimentišemo s tim stvarima?

O: Nije mudro. Možete spaliti sami sebe pokušavajući da to ostvarite.

U vezi striktno fizičkih aspekata našeg bića, kad pogledamo Drvo Života tu možemo primjetiti odnos između 3-eg, 4-tog i 6-og denziteta na lateralnim osovinama. Pozicija 3-eg denziteta direktno je povezana sa 5-tim denzitetom, ili zonom kontemplacije, kao što su i svi drugi denziteti. Kasiopejci su jednom napomenuli u vezi čakri sljedeće:

O: Prije svega, "chakre" su jedan veoma slabo shvaćen i nedokazan fenomen. Sada, nekim slučajem one stvarno postoje ali na jedan drugačiji način nego što je onaj koji se promoviše od strane nekih tzv. “vidovnjačkih” zajednica.

P: (L) Šta je to stvarno chakra?

O: Jedno energetsko polje koje spaja prvi, drugi, treći i četvrti denzitet sa petim. Vi svi ste povezani sa petim nivoom kada ste u ciklusu kratkih talasa. (U smislu, za vrijeme života u tijelu, prim. prev.)  Chakre su veza sa fizičkim imprint-lokatorom.

Vratimo se nazad na našu hipotezu o Arhetipima, Neterima ili Imenima Božjim. Dopustite mi da predložim jedan koncept 4-tog denziteta u smislu jedne oblasti postojanja u kojoj su Arhetipi “utjelovljeni” u Grupne duše. Nadalje, te grupne duše imaju imaju “produžetke” samih sebe u realnosti trećeg denziteta na isti način kao što i jedna ruka ima pet prstiju. S tim što u tim “projekcijama” svaki prst predstavlja životni vijek jedne individualne duše čiji životi NISU ograničeni na naizmjenična inkarnativna iskustva; a tu takođe ne možemo ograničavati broj ruku ili prstiju! U tom smislu, moglo bi se reći da je 3-ći denzitet “projekcija” 6-tog denziteta kroz jednu “leću” 4-tog denziteta.

P: (D) Kad bića 4-tog denziteta komuniciraju, onda je to na telepatski način, da li je to tačno?

O: Da.

P: (D) Okay, s obzirom da vrijeme ne postoji kako vi onda komunicirate u vezi događaja?

Ako neko komunicira telepatski na 4-tom denzitetu, a vrijeme ne postoji, kako on onda može govori o događajima koji se dešavaju sada, za razliku od onih koji se događaju kasnije, pa onda onih stvari koje se nakon toga dese, pa onda onih koje se dese nakon njih... (J) O kakvim se sekvencama tu radi?

O: Prevodimo.

P: (D)Okay, dozvolite da objasnim šta sam htjela da kažem. Mislim, ukoliko pričamo o nečemu što se desilo u  1907. godini...

O: To je kako se to radi.

P: (T) Vi prevodite događaj?

O: Iz 4-og denziteta u 3-ći denzitet. I vice versa.

P: (L) Tako, drugim riječima, to je nešto slično snimanju filmova. Znači, ako je neko biće 4-tog denziteta, onda se sve manje više događa simultano, a ako hoćete da diskutujete ili komunicirate ili malo dublje sagledate neke posebne aspekte te ujedinjene dimenzije, onda ono što morate uraditi to je da na neki način izvučete to napolje, pa onda projicirate u 3-ći denzitet kao neku vrstu filma…

O: Blizu. Ali nećete moći to potpuno razumjeti sve dok ne dođete tamo.

(3)

Svaka od onih “Karakteristika” ili “Imena” Božjih, manifestuje se u 4-tom denzitetu u vidu “Arhetipskih Drama”. To nas ponovo dovodi u vezu sa konceptom Arhetipskih Gestova Mirceje Eliade - illud tempus – od samog početka.

Svaki heroj je ponovio jedan arhetipski gest, svaki rat je ponovio borbu izmedu dobra i zla, svaka nova društvena nepravda bivala je identifikovana sa strašću božanskog glasnika, svaki novi masakr ponavljao je temu veličanstvenog kraja mučenika." ...Za sve religijske akte smatralo se da su bili osnovani od strane bogova heroja koji su nas civilizirali, ili mitskih predaka. …Nisu samo rituali imali svoje mitske modele, nego i svaki ljudski postupak (akt), odnosno, šta god postane djelotvorno do mjere u kojoj tačno ponavlja neki akt koji je na samim počecima bio ostvaren od strane  nekog boga, heroja ili nekog pretka. [Eliade, The Myth of the Eternal Return, 1954;]

Ovo izražava postavku da je ovaj svijet u kojem živimo jedna “forma”, ili reflekcija ili “duplikat” jednog drugog kosmičkog svijeta koji postoji na jednom višem nivou. To su Nebeski Arhetipi. 

Pitanje: (L) Eva i ja smo nedavno telefonom razgovarale o mogućnosti da mitološke ličnosti predstavljaju grupne duše. To jest, da bi na našem nivou 3-eg denziteta, grupe individua koje su odvojene ‘tijelima’, mogle biti izrazi grupnih duša sa jednog višeg nivoa...

Odgovor: Koga Zeus predstavlja?

P: (F) Otac svih bogova?

O: A implikacija toga je...?

P: (L) Da li Zeus predstavlja 7-mi denzitet?

O: Ili Zeus predstvalja poimanje 7-og denziteta?

P: (L) Da li ovdje mislimo na poimanje na način koji nije odgovarajući?

O: Nema “neodgovarajućeg” poimanja.

P: (L) Okay. Da li smo svi mi dijelovi … da li postoje mnogobrojne grupe koje su dijelovi jedne veće cjeline, ili većih cjelina, a koje mogu ‘diplomirati’ (maturirati, prim. prev.) samo onda kad se skupe u jednu cjelinu?  

O: Više u smislu da to dovodi do bržeg napretka za većinu onih koji učestvuju u jednom takvom procesu.

P: (C) Da li smo mi dio jedne takve grupne duše ili grupe entiteta?

O: Šta vi mislite?

P: (C) Da jesmo.

O: I...

P: (C) Ja mislim da smo mi dio jedne grupne duše…šta god da to podrazumijeva, mi imamo svoj svrhu; mislim da nas sviju ovdje interesuju slične stvari a to je da otkrijemo istinu. A takođe i da sami napredujemo.

O: I...

P: (C) Kad jedna grupa napreduje, onda se to filtrira dole drugima...

O: Kako se to “filtrira dole”?

P: (C) Zato što mislim da je sve povezano.

O: A kako to?

P: (L) Sada razumijem! Sve to u vezi Zevsa, držanje djece, izlazak napolje u svim onim raznim pravcima, manifestacije ili uzorci definisani kao ‘božja djeca’ kroz sve one razne nivoe, tako da se na kraju sve to unaokolo vraća nazad u 7-mi denzitet.  

O: A šta to znači kad se sve “unaokolo vrati nazad?"

P: (L) Sjedinjenje s Jednim. A sve se stalno kreće uokolo i uokolo.   

O: A C___ kaže...

P: (C) Ako smo mi napravljeni po šemi mita o Zevsu, i ako smo otišli prema naprijed, a postoji i mnogo tih razbacanih fragmenata na Zemlji koji imaju raznorazna iskustva, i kako mi rastemo i napredujemo, i kako dolazimo do istine i cjelokupnog značenja,  tako se ponovo spajamo zajedno sa svom onom mudrošću i iskustvima koje smo stekli.

O: Da, ali nije tu samo “Zemlja”.

P: (C) Oni su u istom tom procesu.

O: Da.

P: (C) Da li oni imaju drugačije mitove?

O: Oni imaju sve drugačije... Ali, na kraju se sve to stvarno svodi na isto!

P: (C) Onda bih mogla reći da kad svako ‘diplomira’ na osnovu svojih ograničenih fizičkih egzistencija, onda oni naseljavaju isti prostor u različitim vibracijama i kreću se prema drugim lekcijama i iskustvima i napretku kojeg ja sada u ovom momentu ne mogu zamisliti.

O: Ali, šta je to “ovaj momenat”?

P: (C) Ovaj momenat. Nisam razmišljala toliko daleko o svemu tome!

O: Ili jesi, samo što to jednostavno ne percipiraš kao takvo? 

P: (C) Vjerovatno. Koliko se ljudi nalazi u ovoj grupi u kojoj smo ja i Laura, za svrhu obavljanja ovog posla?

O: To je na vama da otkrijete.

P: (C) Dobro, mislila sam da pogadam! Razmišljanje je električne prirode. Da li čovjek ostavlja neki električni eho i da li određene kombinacije mogu napraviti jednu harmoniju koja je kumulativna i eksponencijalna, tako da  razmišljanje određenih grupa može napraviti više nego što je slučaj kod drugih, ili individualno?

O: Blizu. Sada jedna Sugestija: kombinujte frekvencije i vidjećete kako se razvijaju efekti jednog usmjerenog talasa; to ‘pakuje’ jak “udar.”

P: (LC) Ja sam stvarno radoznala. Osjećam da smo se svi mi ovdje skupili iz nekog određenog razloga. Imali smo dosta problema da bi stigli ovamo, svako od nas, ali smo stigli, a sada se samo pitam o čemu se tu sve radi? Zašto smo svi mi osjećali da nas nešto vuče, tako da smo jednostavno MORALI da budemo ovdje?

O: Ti se ne čudiš toliko, koliko ti je stalo do potvrde da si u pravu. 

P: (LC) Ne znam. Jednostavno osjećam u sebi nešto snažno.

O: Svako od vas ovdje razmišlja na više od jednog nivoa. To već svakoga stavlja u jednu kategoriju koja je drugačija od status quo. Svi vi ovdje imate prilično razvijena čula, a nešto teži zadatak je učenje kako da se vjeruje tim porukama. Zapamtite, svi vi ste primili negativno programiranje na nivou trećeg denziteta, koje je zamišljeno tako da izbaci s kolosijeka vašu višu psi-svjesnost (vidovnjačku svjesnost, prim. prev.)  Vi ste do sada već saznali da je to jedno pogrešno programiranje, a mi shvatamo da vam je mnogo teže da savladate i vaše podsvjesne centre.  Strpljenje će vam se isplatiti, i to uveliko!!!

P: (P) Evo šta ja osjećam u vezi sa svim ovim: kad smo se skupili svi zajedno, energija koju svako od nas stvara u prisustvu drugog je jedan ključ; tu se radi o otključavanju nečega zbog čega smo se složili da se ovdje sada okupimo, mada to ne može sada biti očigledno ali će biti. To je ono kako se ja osjećam u vezi sa svim ovim. (LC) Okay, još jedno pitanje, a ono o čemu razmišljam je u neku ruku možda i sebično...

O: Stani malo, zapamti, vaša ravan postojanja je po samoj svojoj prirodi OPS I to je sasvim u redu, jer vi ste tamo gdje jeste zbog određenih razloga... Sada, draga L__, raspali i budi sebična koliko god ti je drago. [Smijeh]

P: (LC) Dobro, ako je tako! Želim da pitam o tome da li je između nas bilo nekih veza u našim bivšim životima? Ja sam sigurna da jeste. Da li postoje neke specifične veze is prošlih života između bilo kojih žena u ovoj sobi?  

O: Prije nego što odgovorimo na to, željeli bi da čujemo šta vi podrazumijevate pod tim okolnostima prošlih života? Kako vi shvatate sam proces reinkarnacije?

P: (LC) Ja to shvatam kao povratak ovamo zajedno s ljudima koje ti izabereš da se s njima vratiš, a da izabireš one ljude s kojima si karmički povezan. (I) ja gledam na to malo drugačije...

O: Aha! Već imamo jednu razliku!

P: (I) Ja mislim da kad umremo i odemo u 5-ti denzitet, da mi pravimo neki pakt s ljudima u svakoj inkarnaciji, tako da kad se vraćamo tu ispunjavamo ono što smo se dogovorili. (LC) Da, u tom pravcu i ja razmišljam. Međutim, kada su oni postavili to pitanje, mislila sam da postoje ljudi s kojima se vraćaš nazad zato što su ti oni bliski. Neko može biti tvoja majka u jednom životu, pa tu postoji jedna ljubav koja vas veže, a takođe postoje i drugi ljudi s kojima se vraćaš ovamo zato što tu morate razriješiti nešto, možda da se i oprostite s tom osobom umjesto da se zbližavate s njom.

O: To je djelomično tačno. Ali, postoji i više od toga. Na primjer, neko se može inkarnirati na različitim ravnima postojanja, ne samo ovoj koju vi trenutno percipirate. A neko se može inkarnirati na više nego jednoj ravni postojanja, ukoliko je on dovoljno napredan da učini tako nešto.

P: (L) Da li nam sugerišete to da smo svi mi koji smo ovdje dio jedne te iste jedinice (ili grupe, prim. prev.) duša?

O: Da! U određenoj mjeri, ali ćete još tek morati da razumijete šta u tom smislu podrazumijeva pojam “jedinica duša” (“soul unit”, prim. prev.). A naravno, to takođe ima više od jednog značenja. "Trik" koji će OPS životna forma 3-ćeg denziteta morati da nauči, prije tranzicije u 4-ti denzitet ili na samom prelazu, je da razmišlja u apsolutno bezgraničnim pojmovima. Prvi i najčvršći korak u tom procesu je da se uopšte ništa ne anticipira. To je za vas i najteže. Mi to razumijemo, a to je i razlog zašto vam stalno ponavljamo tu tačku. Na primjer, zamislite mogućnost da bi neki od vaših bivših života mogao takode da bude i jedan budući život?

P: (P) Dobro, htjela sam samo reći da smo svi mi ovdje doputovali nazad u vremenu ovamo kako bi promijenili ovo kako stvari sada stoje. Mi smo se umetnuli u ovaj vremenski period kako bi se probudili i vidjeli šta se stvarno dešava.  Znam da je to 3D način razmišljanja ali je to i jedini način kako bih to mogla opisati. Mi smo gledali unazad na to kako su se stvari odigravale, na svijet kakav je on sada a onda smo otišli unazad kako bi promijenili te stvari. Mi smo došli ovamo iz budućnosti da bi se probudili sada, zato što se prije nismo probudili. Zbog toga što je ovaj svijet išao u tom pravcu, i što se NEŠTO moralo preduzeti. To je ono što ja vidim. Ne samo to, događaju nam se stvari koje nas sprečavaju da se probudimo! Svi mi smo u našim životima bombardovani tim stvarima.

O: To je iznenađujuće blizu istini. Sada ponovo …molimo vas da za jedan momenat razmislite o tome. 

P: (L) P___ je rekla da smo se mi vratili nazad iz budućnosti i umetnuli se u ovu vremensku liniju...

O: Da. To je skoro potpuno tačno!

P: (L) U vezi inkarnacije koju smo pominjali prije par minuta, moguće je da smo mi inkarnacije samih sebe na različitim nivoima. Ovo je samo jedan od nivoa na kojima boravimo ali postoje i drugi dijelovi nas na drugim nivoima koji razmišljaju i rade neke druge stvari a te druge nivoe možemo percipirati s  naše strane kao budućnost...

O: Možda za neke od vas, ali nećemo sada trčati pred rudu.

P: (P) Kasiopejci kažu da su oni MI iz budućnosti. Tako smo i mi onda kao ONI u budućnosti, a neki od onih koji su u budućnosti vratili su se nazad kao mi, da urade ovo što radimo, kako bi ispravili ono što se desilo na Zemlji...

O: Blizu, ali je mnogo kompleksnije od toga. Za vas bi bilo teško da to potpuno razumijete na ovoj tački, ali recimo da ste blizu.  Sada trebate ‘reflektirati’ sve što se nalazi u ‘reflekciji’ (odrazu, prim. prev.)!

P: (L) Šta je razlog za korištenje pojma "reflekcija?"

O: "Alisa kroz ogledalo."

P: (L) Kad je ona prošla kroz ogledalo, došla je u jednu alternativnu realnost. (I) Da li se mi svi nalazimo u nekoj alternativnoj realnosti?

O: Da. Ali opet, zar nisu sve realnosti "alternativne?"

P: (P) Ja mislim da mi stvaramo jednu mogućnost koja ne bi postojala da se mi NISMO zajedno vratili ovdje nazad.  

O: Da, ali zar to nije tačno za većinu sličnih slučajeva. Pitanje je u kom stepenu je nešto značajno.    

U onim mitovima srećemo postavku da čovjek samo ponavlja djela bogova; njegov kalendar komemorira, u periodu od jedne godine ili drugim dužim ciklusima, sve kosmogonične faze koje su se odigravale na počecima, ili koje se neprestano odigravaju na jednom drugom nivou realnosti.

Mitovi su samo jedna mnogo kasnija formulacija jednog arhaičnog sadržaja koji pretpostavlja jednu apsolutnu realnost, ili nivoe realnosti koja je izvanljudska. Ukoliko počnemo da razmišljamo o našoj realnosti kao o dijapozitivima koji se projiciraju preko projektora iz jedne hiperdimenzionalne oblasti postojanja, onda moramo početi razmišljati i o samim tim arhetipskim dramama. Ukoliko pretpostavimo da smo mi produžetci naših ‘viših Ja’, koji ispunjavaju ciljeve velikih Kosmičkih Drama, onda ćemo se susresti sa par veoma važnih koncepata.

Prvi od tih koncepata je Slobodna Volja.

Dobro, da se vratimo sada nazad i vidimo šta je Shaykh Ibn al-'Arabi rekao u vezi toga:

Vi bi trebali znati to da je božanski poziv upućen i vjerniku i nevjerniku, poslušniku i neposlušniku… Taj poziv potiće samo iz božanskih imena. Jedno božansko ime poziva nekoga ko se nalazi pod upravom nekog drugog božanskog imena kad zna da se primakao kraj periodu djelovanja svojstava drugog imena unutar te osobe.   Onda ono ime koje ga poziva preuzima vođstvo. Tako se to nastavlja u ovom svijetu i sljedećem. Odatle, sve drugo što nije Bog, poziva se od strane jednog božanskog imena da dođe do prirodnog stanja kojem to ime teži. Ukoliko se predmet poziva odazove, onda se on naziva “poslušnikom” i postaje “čestit”. Ukoliko se ne odazove, on se naziva “neposlušnikom” i postaje  "bijedan." [Futuhat, II 592.32]

Ovo nam daje jednu naznaku u vezi istinskih razmjera naše tzv. Slobodne Volje. U suštini, to doprinosi činjenici da mi možemo identificirati KOJU arhetipsku dramu živimo i prihvatiti je, osvjedočiti je u našem umu, i ubrzati ili produžiti njeno finale. Mi je ubrzavamo pomoću naše “poslušnosti” prema “pozivu” ili je je produžujemo njegovim odbacivanjem ili “neposlušnošću”.   U prvom slučaju, ishod može da bude u našu korist, ukoliko smo pažljivi i želimo da “završimo tu dramu” unutar određenog arhetipa,  makar i samo simbolično, (što je čest i najmudriji izbor u slučaju kad je čovjek zahvaćen nekom dramom sa velikim negativnim potencijalom); a u drugom slučaju, mi možemo odbiti da primimo dramu k znanju, nastaviti da se borimo protiv nje kao muha koja neprestano udara u prozorsko staklo, i kao rezultat toga ostati potpuno skršeni. Naravno, problem kojeg mnogi ljudi imaju leži u razumijevanju toga da se oni ne MORAJU sjećati svojih prošlih života da bi “učili”. Duša ima svoje vlastito pamćenje.

P: (L) OK, dopustite mi da vam postavim jedno pitanje. Kad govorimo o vremenu, željela bih da upitam šta je to memorija u odnosu na vrijeme? Jedan način poimanja vremena ukazuje nam da je ono ‘sada’, stalno-prisutno sada. Dobro, mnogo ljudi se sjeća njihovih mnogih ‘sada’, neki ljudi se ne sjećaju nikakvih ‘sada’, pa se čini da je memorija jedna povratna funkcija anticipacije. Anticipacija bi tu skoro potpuno ličila pamćenju iz ‘budućnosti’ a pamćenje kao povratna anticipacija iz prošlosti. Tako, ukoliko je vrijeme samo jedno obično ‘sada’, šta je to pamćenje?

O: Svjesni i podsvjesni zapis opažanja.

P: (L) Ok. Ako je pamćenje podsvjesno i svjesno zapisivanje opažanja, kad neko akumulira dovoljnu količinu memorije, da li taj postaje ‘vanvremenski’?

O: On je uvijek vanvremenski.

P: (L) OK, ali da li onda ta osoba postaje svjesna svoje vanvremenosti?

O: U 4-tom denzitetu.

P: (L) OK. Da li jedan elektron ima memoriju?

O: Elektron je posuđena jedinka iz 7-og denziteta.

P: (L) Dobro, u onom znaku u žitu, kojeg ste vi dizajnirali tako da predstavlja ‘Atomsku Strukturu’, bili su koncentrični krugovi i one tri stvari na vanjskim uglovima trougla, jedna je bila cik-cak, jedna jednostavna i okrugla a jedna je ličila na neku vrstu točka koji je imao male odjeljke. Da li je ono cik-cak, bilo eletron?

O: Neispravan koncept, atomska struktura ujedinjava elementalne atome.

P: (L) Šta je to elementalni atom, u odnosu na obični atom?

O: Elementalno definiše singularno tijelo strukture. Unutar, kao: “elemenat od”. Elektron je elemenat atomske strukture.

P: (L) Da li postoji išta u vezi atoma što drži memoriju?

O: Memorija je subjektivna, atom nije.

P: (L) Pa, neki atomi se čine pomalo subjektivnim.

A: Ne, to je tvoja interpretacija.

P: Ukoliko je memorija svjesno i podsvjesno zapisivanje opažaja, kao što vi tvrdite, a onda dođe do “pripajanja realiteta”, što ste vi opisali kao neku vrstu manipulacije vremena, da li to automatski mijenja i individualnu percepciju?

O: Percepcija “uskače” na svoje mjesto prema označivačima (markerima, prim. prev.) u vječno prisutnom kontinuumu.

P: Šta su ti markeri?

O: Doživljajni prekidi u perceptualnoj oblasti produžavanja.

P: Markeri su doživljajni prekidi. Znači, kad neko doživi prekide I kad oni postanu markeri…percepcia uskače na mjesto…da li to znači da kad dođe do percepcionog prekida, da neki dio psihe pokušava da premosti taj procjep uskačući u nešto kao ...

O: Definicija prošlih odgovora biće vam jasna samo nakon određene refleksije, dragi moji!

P: Okay, kažete da je memorija subjektivna a atom nije. Ako je memorija subjektivna ono što ste upravo opisali znači da svaka pojedina osoba ima malo drugačiju perspektivu, čak i kad su one uključene u iste događaje ili vremenske sekvence.

O: Naravno! To je riznica za učenje.

P: Ko je rizničar?

O: Učenik.

P: Ali ipak, ono što ste rekli navodi na to da jedan atom ima objektivnu egzistenciju. Da li je to tačno?

O: Da.

P: Recite nam molim vas šta čini objektivnost?

O: Trud od strane posmatrača da ostavi predrasude “pred vratima”.

P: U kakvom je odnosu taj napor posmatrača da ostavi svoje predrasude pred vratima sa objektivnom egzistencijom jednog atoma?

O: Jedan atom, kao što je to slučaj i sa svim ostalim, ne može postojati bez posmatrača. 

P: Znači, u slučaju objektivnosti jednog atoma, a ukoliko čovjek kao posmatrač nije objektivan, gdje je taj posmatrač koji čini atom objektivnim, da li taj atom ne postoji ako nema posmatrača?

O: Da. U vezi sa posljednjim komentarom.

P: Znači, posmatrač mora postojati.  Mora li posmatrač biti čovjek?

O: Posmatrač mora biti svijest.

P: Ako kažete da jedan atom ima objektivnu egzistenciju, a on postoji samo ukoliko je percipiran od strane neke svijesti, onda atom nema jednu objektivnu egzistenciju, da li je to tačno?

O: Ne.

P: Okay, kakva je razlika? Vi kažete da je objektivnost jedan POKUŠAJ od strane posmatrača da ostavi predubjeđenja pred vratima.

O: Bez svijesti, nema ni objektivnog ni subjektivnog!!

P: Znači srž problema je u tome da moramo pokušati predubjeđenja ostaviti pred vratima, na isti način kao što bi čovjek morao biti bez anticipacije da bi nešto stvarao?

O: Da.

P: Dobro, to je VEOMA varljivo... (A) Da li je svijest objektivna?

O: Svijest je objektivna dok nema mogućnost da izabere drugačije.

P: Šta je stimulus za tu promjenu, za davanje mogućnosti izbora?

O: Uvođenje predubjeđenja.

P: U kosmičkom smislu, kosmičkoj svijesti, u smislu Jedne Ujedinjene Svijesti, šta je tu stimulus za pojavu mogućnosti izbora?

O: Kad vaše putovanje završi sjedinjenjem s Jednim, sve takve lekcije će biti završene.

P: Ali to nije odgovor na moje pitanje.

O: Da, to jeste odgovor!

Sada se ponovo vraćamo na proučavanje prirode. U našim navodima o Prirodi kao izvoru znanja, bio je i ovaj pasus iz Psalmi:

Nebesa kazuju slavu Božju i djela ruku njegovijeh glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. (“Day after day pours forth speech, and night after night shows forth knowledge,” – za razliku od prijevoda Đure Daničića, ovdje bi bukvalan prijevod bio: “Dan za danom pljušti govor a noć za noću sipa znanje”, prim. prev.) Nema jezika, niti ima govora, gdje se ne bi čuo glas njihov. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vaseljene. [Psalam 19: 1-4]

To je i ona tačka na kojoj počinjemo da razumijevamo našu realnost. Nebeski mitovi su arhaične predstave Arhetipa. Proučavanjem tih priča i njihovih likova mi možemo veoma mnogo saznati o svakoj ljudskoj situaciji ili drami u kojoj se možemo zadesiti. Mi se takođe možemo identifikovati s nekim junakom ili (pozorišnim) komadom koji je aktiviran da se “odigra”.  Kad jednom odredimo dramu koja se odigrava u datom momentu (ona se može otegnuti godinama, pa čak trajati i čitav jedan životni vijek, a ona može bi i samo neka “mini-drama” koja traje nekoliko minuta, sati ili dana), onda mi u njoj možemo potpuno aktivirati našu participaciju SA ODREĐENIM STEPENOM KONTROLE.   

Prepoznavajući predstavu koja se odigrava, bivajući svjesni tog našeg “komada”, mi formiramo jednu vezu između nas i režisera, producenta ili scenariste te drame iz viših denziteta! Mi se ‘psihički’ (vidovnjački, prim. prev.) “povezujemo” s njima na jedan realan i simbiotičan način. A kad se povežemo, mi onda dobijamo pristup jednoj Slobodnoj Volji koja nam normalno ne stoji na raspolaganju.

Joseph Chilton Pearce je bio svjestan toga da nešto mnogo više ima udjela u našoj realnosti nego što mnogi pretpostavljaju, i on je to nazvao – “Kosmičko Jaje”. Čini se da je on tu bio u pravu, možda i više nego što je to sam mogao pretpostaviti.  Ukoliko su Misaoni Centri Kosmička Jaja koja se nesu na 6 denzitetu, a inkubiraju i legu na 4-om denzitetu, onda mi imamo samo jedan problem s kojim se moramo pozabaviti a to je da odredimo KOJE JAJE JE NAŠE?

Nadalje, ukoliko nam se ne sviđa naše sadašnje jaje, možemo li ga “razbiti” i izaći napolje iz njega?

Dobro, ovdje opet dolazimo na onaj vječni problem ‘zamke 22’.

P: (L) Kad govorimo o dimenzionalnim zavjesama onda pričamo o odjeljcima na istom nivou denziteta, da li je to tačno?

O: Možda.

P: (L) Da li dimenzionalne zavjese mogu biti na između dimenzija na istom nivou denziteta?

O: Da.

P: (L) Da li su dimenzionalne zavjese takođe nešto što se javlja između nivoa denziteta?

O: Da.

P: (L) Tako, dimenzionalna zavjesa je tačka na kojoj se javlja jedna određena promjena… šta uzrokuje tu promjenu?

O: Priroda.

P: (L) Šta definiše tu promjenu?

O: Doživljaj.

P: (L) Da li je to na bilo koji način u vezi sa atomskom ili kvantnom fizikom kretanja atoma?

O: Da.

P: (L) Okay. Jedan atom je u 3-ćem denzitetu. Šta njega čini različitim od atoma u 4-om denzitetu?

O: Realnost.

P: (L) Šta čini razliku između jedne oblasti i druge?

O: Pretpostavke.

P: (L) Okay, kad nešto pretpostavljamo ili očekujemo, to je ono što mi percipiramo o tom atomu zavisno od toga u kojoj realnosti se nalazimo, da li je to tačno?

O: Blizu.

P: (L) Šta određuje naše pretpostavke?

O: Iskustvo. Svaka stvar koja postoji je samo jedna obična lekcija.

P: (L) Okay, kad smo jednom naučili određene lekcije, kao kad doživimo određene stvari, onda se i naše pretpostavke mijenjaju?  

O: Da.

P: (L) Okay, da li će nam taj talas koji se kreće u našem pravcu omogućiti da doživimo nešto što će promijeniti naše pretpostavke?

O: Zamka 22: Jedna polovina je da vi trebate promijeniti svoje pretpostavke kako bi doživjeli taj talas na pozitivan način. Sve je samo jedna lekcija, i ništa, ponavljamo, ništa više.

Kako dobijamo iskustva koja mijenjaju naše pretpostavke?

Sada ćemo ponovo pogledati naše Drvo Života. Možemo primjetiti da se u obje verzije, u Kosmičkom i u Ljudskom ogledalu,  kroz 5-ti denzitet na Centralnoj osovini, “recikliraju” različiti nivoi različitih denziteta. Između tih Centara postoji neka vrsta “hodnika”, ali ti “hodnici” nemaju “dodirne tačke” na Centralnoj osovini koje bi omogućile “pomak” Misaonih Centara ili “pretpostavki”. Iz toga možemo zaključiti da je prilično teško “promijeniti polaritet” bez nečega što bi nam to moglo olakšati (ili bez “Pomoćnika”, prim. prev.). To je i razlog zašto su putovi Monaha, Jogija i Fakira tako teški. Oni pokušavaju da premoste taj procjep bez mogućnosti za ostvarenje veze s Pomoćnikom na Centralnoj osovini.

Primječujemo da je na Kosmičkom stablu Znanje ima poziciju “Pomoćnika” odnosno onoga koji pospješuje ili omogućava kruženje energija 6-og denziteta u smislu njihovog kretanja ka Jedinstvu s Jednim, što znači ka jednom momentalnom (ili bezvremenom) Bitku i Ne-Bitku, što onda započinje jedan novi krug svijesti koja se regeneriše kao gusta materija i svijest koja izniče bilateralno u Prekrasna (Milosrdna) Imena Božja i Zlokobna Imena Božja, kako bi se nadalje drama ponovo mogla započeti.

Kada gledamo u Ljudsko Drvo Života, što je samo jedan odraz u ogledalu, tu vidimo da je pozicija Znanja sada genetičko tijelo koje se nalazi NA Centralnoj osovini. Tada shvatamo da je TO naš “pomoćnik”.

Genetičko tijelo je kontrolni centar fizičkog tijela jer ono transducira energije Centralne osovine tako da onaj Misaoni Centar koji dominira, istovremeno i kontroliše fizičke doživljaje. I ne samo to, mi ovdje možemo vidjeti i druge mogućnosti – kao npr. da su znanje i genetika DIREKTNO INTERAKTIVNI.  Na nivou 3-ćeg denziteta GENI su LOGOS!

U početku bješe Riječ, i Riječ je bila u Boga, i Riječ je bila sam Bog.  Ona bješe u početku u Boga. Sve stvari su postale kroz Njega; a bez njega čak ni jedna jedina stvar nije postala. 

Zvuči kao Kosmički Hromozomi! Kroz našu genetiku mi imamo potencijal da se uskladimo sa Centralnom vertikalnom osovinom i “mijenjamo Misaone Centre”.  A isto kao što je Priroda 2-og denziteta jedna reflekcija Znanja 6-og denziteta na Kosmičkom Drvetu, tako je i naš genetski kod reflekcija na 2-om denzitetu svega onoga što postoji kao potencijal unutar NAS kao ljudskih bića.

I čak bi se moglo reći da SVA priroda postoji unutar NAS.

...Kao bio-inženjerisana bića trećeg denziteta vi predvodite smorgasbord-paradu svega onoga što vas okružuje u fizičkoj oblasti.  ...Svaka individua posjeduje cjelokupnu kreaciju unutar svog uma. …Svaka duša je toliko moćna da može stvoriti ili uništiti cjelokupnu egzistenciju, kad bi znala kako. …Vi možete stvarati alternativne univerzume ukoliko hoćete i boraviti u njima. Vi ste svi duplikat univerzuma unutar kojeg boravite. Vaš um predstavlja sve što postoji. “Zabavno” je gledati koliko toga vi možete da dosegnete.  …Izazovi su zabava. Šta mislite gdje su granice vašeg uma? …Ukoliko granice ne postoje, kakva je onda razlika između vašeg uma i svega ostalog?  ...A kad dvije stvari nemaju apsolutno nikakvih granica, onda su one upravo jedna te ista stvar. [Cassiopaeans]

Da li je to TAKO?!

Vidite, naši geni su manje više inkodirane kopije svih mogućih “drama” u kojima mi možemo učestvovati. Većina tih informacija su kao zatvorene knjige, koje su uskladištene u jednoj sobi koja nikada nije otvorena. Mi imamo potencijal da uz pomoć znanja i upražnjavanja određenih radnji otvorimo te knjige i “povežemo se” sa Centralnom Osovinom, te tako ostvarimo i jedan “pomak” u suštini ili “Imenu” pod čijom se dominacijom nalazimo. Čineći to mi dobijamo mogućnost da uzmemo učešće u jednog drugačijoj “drami” ili mitu ili filmu iz 4-tog denziteta koji se projicira u treći denzitet.

P: (SV) Želim da postavim jedno pitanje: ukoliko vrijeme ne postoji, onda nema ni prošlosti ni budućnosti; ne postoje ni prošli ni budući životi, ne postoji ni takva stvar kao što je reinkarnacija, kako onda možemo mi… 

O: Da, reinkarnacija postoji. Ovdje trčite ispred samih sebe. Mi nikada nismo rekli da reinkarnacije nema.  

P: (SV) Ali, ako vrijeme ne postoji? (L) Sve se dešava simultano. Mi imamo sve te živote odjednom. (SV) Da li postoji neki način da se povežemo sa drugim dijelovima sebe?

O : Zamislite to ovako: mi ćemo pristupiti vašim bankama pamćenja i dati vam jednu drugu referencu... Vi znate kako izgleda slajd-projektor? Da bi vam dočarali da osjetite šta je to stvarno proširena priroda realnosti, zamislite sebe kako posmatrate jednu veliku prezentaciju slajdova preko projektora, sa velikim točkom na projektoru punim dijapozitiva. U svakom datom momentu na tom putu vi gledate jedan poseban dijapozitiv. Međutim, svi ostali dijapozitivi se nalaze u točku, zar ne? A, naravno, to se uklapa u vašu vertikalnu realnost, što se uklapa u krugove unutar krugova i krugove unutar krugova, koji se takođe uklapaju u Veliki Krug (ili Ciklus, prim prev.) koji se takođe poklapa s onim što smo vam već prije rekli: Sve što postoji, to su lekcije. To je sve što jeste i mi vas molimo da uživate u svemu tome dok gledate slajd-prezentaciju.... A ako pogledate prema nazad ka centru projektora, vidjećete porijeklo i suštinu same kreacije, što je na sedmom nivou gdje ste u uniji s Jednim.

P: (V) Da li se ovako očajno osjećam zbog nekih stvari iz prošlih života ili zbog ovog života?

O: Oboje. Kao jedan drugi “slajd” u redeniku na projektoru.

P: (V) Šta? (L) U tom redeniku od problema iz mnogih života?

O: Blizu.

P: (V) Jedna od stvari koje mi najteže padaju je moje gađenje na čovječanstvo i ono što ljudi rade, i kako je sve to ružno... ali to je sigurno samo jos jedan slajd iz onog redenika na projektoru. Mislim da ne mogu to više da slušam...

O: Da, ti možeš i bilo bi mudro ako bi slušala. Vidi, V___, ne postoji ništa što sprečava tebe, i bilo koga drugog u vezi s tim, da upadnete u pravi otvor za jedan svoj uravnotežen profil učenja, možete jednostavno pokretati redenik prema naprijed … sve dok ne dođe pravi otvor a onda jednostavno “uskočite” u njega na svoje mjesto!  

P: (L) Vi koristite tu alegoriju; od čega bi se sastojalo pokretanje tog “redenika”?

O: Otkrijte... zato što je učenje zabavno!

P: (L) Da li postoji neka fiziološka veza sa … ili je to striktno u vezi sa vidovnjačkim, psihološkim ili je u vezi s učenjem?

O: Igra žmurke, pronađite i donesite.

 Ovdje imamo jednu od naznaka kako nam može pomoći proučavanje prirode. Ukoliko je naša genetika jedan fizički interfejs između nas i vertikalne osovine, ukoliko je ona fizička manifestacija Misaonih Centara kroz koje je naša egzistencija prominira, onda bi mi morali ispitati prirodu i stvorenja unutar nje kako bi bili u stanju da tačno odredimo koje potencijale bi mogli sprovoditi u djelo, koje potencijale mi MOŽEMO aktivirati a koji možda nisu aktivirani, i kako da suzbijemo one potencijale koji pripadaju Misaonim Centrima koje NISMO izabrali da budu arbitri naše sudbine.

Mi možemo proučavati prirodu i otkriti da se Arhetipi manifestuju u našim životima i ako nam se ne sviđa scenario, mi možemo otkriti načine kako da “promijenimo kanal”, da tako kažemo. To znači da  mi možemo stvarati našu vlastitu realnost u smislu “promjene kanala,” odnosno, toga koji će misaoni centar kontrolisati nas život. To bi takođe podrazumijevalo da mi imamo mogućnost izbora u tome kojeg ćemo se Božjeg Lica držati!

Mi imamo jednu “alatku” za proučavanja Prirode, koja je sredtsvo za određivanje i koja ukoliko se pravilno koristi, može da nas vodi do donošenja "čestitih" odluka koje će aktivirati našu DNA na takava način koji će nas uskladiti sa Tri Svijeta centara naše Duše i sa Četiri Svijeta naših Tijela egzistencije.

 

Kraj izvoda iz knjige

Napomena: Veći dio materijala iz gorenavedene knjige je već objavljen u sklopu raznih tekstova koji su dostupni na ovom linku:

 http://www.cassiopaea.org/cass/site_map_qfg.htm

 (Teme pod kategorijama: The Wave, Esoterica, the Grail Quest itd.)

 

 

 


NAPOMENA O PRAVILNOM KORIŠCENJU Ova stranica sadrži materijale koji potpadaju pod autorska prava . Ucinili smo ove materijale dostupnim kao dio našeg napora za promociju boljeg razumjevanja okoliša, politike, ljudskih prava,, ekonomije, demokracije, nauke te drustvene pravde. Vjerujemo da ovo predstavlja 'pravilno korišcenje' bilo kakvog materijala koji podliježe autorskim pravima kao što je to specificirano u paragrafu 107 americkog zakona o autorskim pravima (US Copyright Law). Prema naslovu 17 U.S.C. Section 107, materijal na ovom web sajtu distribuira se bez pravljenja profita onima koji su iskazali interes za korišcenje tog materijala za istraživanje i obrazovanje. Više informacija možete naci na : http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml. Ukoliko želite koristiti mateijal sa ovog sajta koji podliježe autorskim pravima za osobne svrhe koje ne podpadaju pod 'pravilno korišcenje' , morate tražiti dozovolu od vlasnika autorskih prava.

Vlasnici ovih stranica izjavljuju da je materijal na njima rezultat istraživanja i eksperimentiranja u Superluminalnoj Kommunikaciji i nude ga uz razumjevanje da citatelj uvijek treba izvršiti vlastito istraživanje. Pozivamo citaoca da nam se pridruži u traganju za istinom, citajuci Otvorenog ali skepticnog uma. Mi ne ohrabrujemo "slijedbeništvo" niti "slijepu vjeru". Al OHRABRUJEMO traženje svijenosti i znanja na svim poljima kao najbolji nacin za odvajanje istine od laži. Stalno radimo na tome da verificiramo i/ili rafiniramo razumjevanje onog što je m oguce i onog što je vjerovatno. Ovo cinimo sa iskrenom nadom da ce to poslužiti za dobrobit covjecanstva, ako ne sada onda u nekoj doglednoj buducnosti odnosno verziji te buducnosti.

Contact Webmaster at cassiopaea.com
Cassiopaean materials Copyright © 1994-2004 Arkadiusz Jadczyk and Laura Knight-Jadczyk. Autorska prava zagarantirana. "Cassiopaea, Cassiopaean, Cassiopaeans," registrirana marka profesora Arkadiusza Jadczyka i njegove supruge Laure Knight-Jadczyk. Pisma posllana na adresu Cassiopaea, Quantum Future School, Arka ili Laure, postaju njihovo vlasnštvo. Objavljivanje i distribucija naseg autorskog materijala bez našeg pismenog odobrenja nije dozvoljeno.

You are visitor number .