Kasiopejski Experiment

Najopasnija Teorija na Svijetu

Organski Portali

Denziteti

Drvo Života

Duša i karma

Reinkarnacija

OPS i OPD polariteti

Viteški pohod

New-age i Subjektivnost

Politička ponerologija - 1

Abdukcije

Da Vinči Kod i Fulkanjelijev Pravi Identitet

Posljednji inč i kubni centimetar sreće


Osovina zla

Mit o progonu Kršcana

Sarkozy - dobar dan nato

Korporativna drzava i subverzija demokracije

Tajne mocne familije


Vijesti

Rezim potpunog bezaknoja

Eu lideri pojacavaju pritisak na irsk

Gradani Francuske

Zadržite Égalité i Fraternité ali zaboravite internet Liberté


Organski Portali

4-ti dio


Identifikacija Organskih Portala

 Nakon što smo došli do spoznaje da na ovoj planeti živi oko 3 milijarde organskih portala, između članova Quantum Future School došlo je i do diskusije na temu “kako ih mi možemo prepoznati?” To nije nimalo lako s obzirom da je njihov primarni talent - oponašanje tj. mimikrija. Kako smo već prethodno vidjeli, oni počinju svoj proces razvoja individualnih duša uz pomoć imitacije. Tako je ta njihova sposobnost imitacije istovremeno postala i jedan integralni dio njihovog karaktera. Da bi napredovali, oni moraju biti veoma dobri u tome.

To implicira da su “najbolji” organski portali oni koji su u stanju najbolje da se pretvaraju kako imaju dušu.

Međutim, u unutrašnjoj građi jednog organskog portala nedostaju viši centri, tako da oni imaju tri niža centra koji formiraju njihovu ličnost, tj. “Ja” sastavljeno od mnogih malih “Ja,” i “Ja” svog tijela, i jedan seksualni centar koji je odsjećen od drugih viših centara. S tim u vezi pogledaćemo koje nam indikacije daje Moravjev, kako bi bili u stanju da razumijemo važnost jednog proučavanja unutrašnje dinamike kod čovjeka i njene veze sa odvajanjem “žita” od “kukolja”.

Adamični čovjek koji ima jednu nejasnu svjesnost o postojanju svog istinskog ‘Ja’ otkriva da je to ujedno i izvor jednog unutrašnjeg konflikta kojeg on ne može riješiti na jednoj čisto ljudskoj ravni. Taj konflikt postaje još žešći onog momenta kada on aktivno otpočne sa radom na ezoteričkom polju. Upravo tada on počinje da slabi i tako postaje žrtva nesigurnosti, sumnje i nepovjerenja u samog sebe, jer Put koji vodi ka istini uvijek prolazi kroz sumnjičavost i nedoumice. Radeći na ovom poslu, vidjeli smo kako se u mnogim prilikama od adamičnog čovjeka očekuje jedan veliki trud i supernapor kako bi, nakon što je spoznao svoju poziciju u životu, odlučno prešao preko Prvog Praga i nastavio dalje da se penje stepenicama kako bi dosegao i prešao Drugi Prag, koji ujedno obećava i njegovo Iskupljenje. (Gnosis, Knjiga III, str. 131-132)

Tako, prva indikacija jednog organskog portala je nedostatak jednog “unutrašnjeg konflikta i sumnje koja iz njega proizilazi.” Postoje ljudi koji nikada ne sumnjaju u ono što misle ili u ono što im je rečeno ili u ono u što su izabrali da vjeruju. Bez obzira na sve okolnosti, padove i nezgode ti ljudi nikada ne dovode u pitanje svoje stavove i ponašanje, kao ni sam sistem. Koliko vas je došlo na ovaj vebsajt zbog osjećaja jednog unutrašnjeg konflikta i intuitivne sumnje u zvaničnu verziju realnosti u kojoj živimo? Morpheus, jedan od glavnih likova filma The Matrix veoma lijepo je izrazio to ovako: “Ti si ovdje jer ti znaš nešto……”

Kod organskih portala jedna takva vrsta unutrašnjeg konflikta ne postoji. Oni ne reaguju na one činjenice koje ukazuju na to da u životu ima nešto mnogo više od jedne obične materijalne egzistencije. Međutim, ukoliko je jedan organski portal ipak zaokupljen tom vrstom sumnje, on može imati neku vrstu “unutrašnjeg konflikta” koja je bazirana na Ličnosti.

 

Moravjev objašnjava to ovako:

Pre-adamični ljudi nisu podložni tim napadima duševne patnje i tim stalnim unutrašnjim konfliktima; ne da oni žive u nekom perfektnom miru, ili da nisu nikad zaokupljeni nekim konfliktom, - daleko od toga – međutim, u većini slučajeva ti njihovi konflikti odigravaju se u unutrašnjosti njihove Ličnosti, između različitih grupa malih ‘Ja’ koje uzrokuju te konflikte. Kao rezultat toga, tu se radi o konfliktima tipa jedne obične psihoze, koji se obično rješavaju uz pomoć neke vrste kompromisa.

Oni mnogo žešći konflikti, koji se odigravaju kod pre-adamičnih ljudi, odvijaju se između ‘Ja’ Ličnosti i ‘Ja’ tijela. Mi smo to već naširoko diskutovali u drugom dijelu knjige Gnosis, naglašavajući činjenicu da ‘ja’ tijela obično pobjeđuje slabu i stalno promjenljivu Ličnost, koja kapitulira bez mnogo borbe kad god se radi o zadovoljenju stomaka ili seksualnih apetita.

Opravdanja za to često se traže u parolama tipa “ponašaj se kao i svi ostali,”  ili u jednom lavirintu paradoksalnih isprika koje predstavljaju jedno obično laganje samog sebe. (Gnosis, Knjiga III, st. 132)

Unutrašnji konflikti kod organskih portala nisu u relaciji sa svijetom u smislu neke fundamentalne uloge njegovog “Bivstvovanja” u ovom svijetu. Oni ne mogu biti preokupirani takvim pitanjima s obzirom da ona nastaju na osnovu uticaja istinskog ‘Ja’. Do kontradikcije između jednog organskog portala i njegovog “Bivstvovanja” u ovome svijetu ne može da dođe jer on kompletno i stvarno pripada ovome svijetu i upravo je on taj koji predstavlja odraz njegovog materijalnog aspekta.

Međutim, ljudi sa individualnom dušom su drugačiji, s obzirom da su oni “pali” u ovaj svijet (“ispali” iz “raja”) a istovremeno su zadržali pamćenje iz viših svijetova koje im dolazi preko njihovog istinskog “Ja.” Ta tenzija između tog “podsjetnika” o njegovoj pravoj prirodi koji stiže od istinskog “Ja” i njegove srozane Ličnosti je ono što stvara jedan potencijal za rad na ezoteričnom polju i što stvara jedno pogodno tlo za zagrijavanje retorte, kada ovo dvoje stupe u sukob. [Upravo taj konflikt je opisan u raznim alhemičarskim tekstovima, kao i u pričama o iskušenjima na koje nailaze vitezovi koji se nalaze u potrazi za “Svetim Gralom”.]

Međutim, taj unutrašnji konflikt adamičnog čovjeka, koji često započinje sa radom na ezoteričnom polju tek kada dostigne poslednji stepen moralnog bankrotstva, ne može se razriješiti bilo kakvim kompromisom, s obzirom da u svijesti istinskog ‘Ja’ od koje on i prima taj poziv, ne postoji mjesto za jednu takvu soluciju. On ima u sebi jedno ustrojstvo koje se sastoji od cijele njegove Ličnosti, zajedno sa ‘Ja’ tijela, kome u mnogim slučajevima seksualni centar direktno ili indirektno nalaže šta da radi i koji često bježi od glasa svijesti tj. svog istinskog ‘Ja’. On se tada nalazi pred izborom ili da posluša svoje istinsko ‘Ja’ i tako trijumfuje nad samim sobom, ili da pobjegne iz te nevidljive Bitke u jednu smirujuću i moćnu iluziju koja mu se nudi od strane života laganja samog sebe.

U svakom slučaju, ukoliko on trijumfuje nad samim sobom, a to je ono što omogućuje adamičnom čovjeku da razriješi trenutni konflikt unutar samog sebe, to će zasigurno izmijeniti i njegov odnos prema vanjskom životu. U globalu govoreći, rezultat toga biće jedan konflikt sa onima koji su mu najbliži, ukoliko ga oni, korak po korak, ne prate u njegovoj ezoteričkoj evoluciji, što je veoma rijetko. 

To ne mora da znači da mu njegovi dragi i bližnji žele neko zlo; naprotiv, u svakom slučaju, skoro uvijek je njegovo lično dobro ono što oni imaju na pameti: taj konflikt se jednostavno rađa iz toga što oni imaju drugačiji koncept onoga što je stvarno a šta nije. Ako su oni koji se nalaze oko individue, koja je u pitanju, pre-adamični ljudi, oni se nikada neće složiti s njom, jer oni nisu u stanju da shvate prirodu cilja kojemu ona teži. Oni će automatski postati instrumenti Opšteg Zakona, koji osigurava da oni koji se nađu izvan linije zakona odmah budu vraćeni pod njegovu kapu. To je i razlog zašto ‘će čovjekovi neprijatelji biti oni iz njegovog vlastitog domaćinstva.’ (Ibid.)

Mouravieff ovdje opisuje situaciju u koju dolazi Tragalac, ali samo nagovještava aktivnosti Kontrolnog Sistema pominjući “Opšti Zakon” ili “A” uticaje. U gorenavedenoj seansi Kasiopejci kažu: “Kontrolni Sistem će se truditi da ubaci čak još više ‘jedinki’ u život takve osobe.” Takođe, vidjeli smo kako je prirodna uloga organskih portala uzurpirana od strane OPS entiteta iz 4D. To implicira da će se tu najviše koristiti problemi koji proistiću iz različitih koncepcija onoga šta je stvarno a šta ne, te da će oni bivati preuveličavani do najveće moguće mjere, svjesnim aktivnostima Kontrolora, dok se oni trude da se nahrane i sprijeće Tragaoca u njegovom kretanju Putem.

Pre-adamični čovjek ne može biti podložan unutrašnjim ili kućnim konfliktima ovakve vrste. On rijetko kada prima “B” uticaje. Čak ako on i ima neki neodređeni osjećaj o njihovom postojanju, oni za njega predstavljaju samo jedan kuriozitet i nemaju nikakvu moć da mu zadaju brige kojima će on prokupirati svoju psihu. Za njega, seksualni centar je taj koji je vrhovni vladar, bilo u svom direktnom obliku dejstva u formi tjelesne ljubavi, ili indirektnom, ‘psihološki’, tj. akcijom njegove psihe kojoj se njegova Ličnost podaje. Kao i kod adamičnog čovjeka, njegova Ličnost sadrži tri donja centra, ali to je i sve. Podjednako nedovoljno razvijena i neuravnotežena, ali zaštićena od nevolja koje stižu kao rezultat provokacija od strane “B” uticaja, takva Ličnost živi i poslušno se ponaša prema komandama seksualnog centra. Ne postoji ništa u njemu što mu se može suprostaviti, što je poznato u modernom jeziku i kao temperament.

U areni ‘vanjskog života’ u ljudskom društvu, gdje dominiraju ‘A’ uticaji, ispostavlja se da je adamični čovjek koji je prešao Prvi Prag slabiji nego njegov pre-adamički suparnik…; a što je veća njegova snaga koju on stiće za vrijeme svog napredovanja na Stepeništu, utoliko je veća njegova slabost kod susreta sa (‘normalnim’) životom. (Gnosis, Book III pp. 132-133)

Ovaj poslednji komentar nam daje neke naznake. Pre-adamično biće je U svojoj prirodnoj okolini na način na koji jedno adamično biće nije.  Ovaj svijet sa svojim “A” uticajima je veoma privlačan. Aktivnost seksualnog centra traži gratifikaciju u ovom svijetu koji je sve više i više seksualno naelektrisan uz pomoć medija i otvorenog izlaganja seksualne imidžerije. “Ja” tijela, pod upravom svoja tri centra, može da ekzistira sasvim sretno na nivou bazične životinjske egzistencije, međutim, razvijanjem istinskog “Ja” u jednom procesu istovremenog aktiviranja viših centara, ono to nije u stanju. I u svemu tome, čovjek bez individualne duše se ne osjeća nimalo nelagodno, osim u slučaju da je zahvaćen procesom ispiranja mozga od strane Crkve, itd. koji je namjenjen za kontrolu ljudskih bića sa individualnom dušom. Ovdje smo vidjeli takođe da jedan organski portal neće reagovati na “B uticaje” (koji su dokaz postojanja jednog višeg spiritualnog realiteta) ukoliko se sretne s njima u svom svakodnevnom životu nego će radije pokušati da ih odbaci što je moguće brže.

Pitanje raspoznavanja organskih portala dovelo je do jedne šire diskusije između članova Quantum Future School.


J: Ok, ali sigurno bi tu bilo mnogo više dokaza o tome u našoj interakciji sa ljudima, hoću da kažem, pa njih ima 3 milijarde!

L: Postoji mnogo dokaza. Međutim, mi smo programirani od strane ovog sistema kao i organskih portala, da ih ne vidimo ili da ih pogrešno tumačimo ili jednostavno, da odbijemo da vjerujemo u objektivne činjenice.

Gledajući malo šire, činjenica je i to da nas oni nadvladavaju u našoj interakciji s njima. Dovoljno je samo pogledati u kakvom se stanju nalazi ovaj svijet upravo sada. Oni su ti koji vode cijeli ovaj šou program. 

I zbog toga što se oni ponašaju i djeluju kao “portali” za manipulaciju od strane OPS entiteta iz 4D – ono što sada vidimo u ovom našem svijetu, to je upravo ono što 4D OPS i žele. 

I opet, moramo se podsjetiti na ono što su nam Kasiopejci rekli: najbolji od njih su TOLIKO dobri da ih je praktično nemoguće prepoznati. A to je upravo ono što mi sada pokušavamo ovdje da formulišemo: kako ih prepoznati??? Kako da prestanemo “igrati u istom kolu” s njima, da bi mogli sačuvati dovoljno energije za razvitak naše svjesnosti, tako da budemo u stanju da bolje VIDIMO ono što je nevidljivo; i da možemo biti kolinearni sa onima koji vide...tako da i naše frekvencije mogu uzajamno i recipročno komutirati tako da bude dovoljno “kvasca” da nakvasa cijelu “veknu” u momentu “rascjepa univerzuma,” što će onda usmjeriti našu putanju prema 4D OPD realnosti.

Ili se to bar tako čini.

H: Saznali smo da je “najbolje” organske portale veoma, veoma teško prepoznati, čak i nakon jednog dužeg proučavanja. Uzimajući ovo u obzir, to bi značilo da u socijalnim krugovima u kojima se većina nas kreće preovladavaju oni od njih koji su “bolji”. Ja pretpostavljam da su ljudi koji se nalaze u ovoj grupi prilično dobro obrazovani, da imaju pristup internetu, da redovno čitaju (upravo to nas danas razdvaja od većine drugih ljudi) a čitamo i stvari koje su mnogo sadržajnije od bilo koje novele tipa Danielle Steele. Mi vjerovatno takođe ne provodimo mnogo vremena sa ljudima koji žive ispred televizora. Tako, ukoliko se ljudi koji su oko nas isto tako ponašaju, mi onda mislimo da su i oni “slični nama."

Međutim, šta ako uzmemo u obzir da su ljudi kao što su Dawkins i Sagan mogući organski portali? Šta bi to u njihovom svakodnevnom životu ukazivalo na to da su oni organski portali? Oni su oženjeni, imaju svoje porodice, žive živote koji prestavljaju jedan “model” za naše društvo. Da li upravo u tome nalazimo i jedan nagovještaj? Naši “životni modeli” su navjerovatnije krojeni po uzorku baziranom na “perfektom” životu jednog organskog portala. Tako kada pravimo poređenja, mi upoređujemo organske portale sa modelima organskih portala. Naravno, ovako nešto je teško za vidjeti! Mi smo ugradili u sebe ovu bezdušnu organo-portalsku egzistenciju kao jednu “normu” kako se treba ponašati.

Možda su ljudi sa dušom ti koje je puno lakše vidjeti? Oni su ti koji se pokušavaju izdvojiti iz svega ovoga.                                

L: Da, upravo tako! Upravo sam opet čitala Cleckley-a pokušavajući da shvatim zašto on nikako nije mogao da razumije o čemu se radi...on je koristio psihijatrijske modele i na osnovu njih pokušavao da utvrdi šta je to “pogrešno” kod psihopata...a ti modeli su u svojoj suštini pogrešni – jer su ih pravili organski portali!

Nikakvo čudo što je jadni Checkley ludio pokušavajući da otkrije o čemu se tu radi. Prema svakom psihijatrijskom modelu – psihopate su najtrezvenije individue.  Prema njima, ljudi koji su paranoidni – čak i ako je sve ostalo u njihovom životu u redu – moraju da pate od jedne teške psihoze – čak i ako su stvari kojih se oni boje stvarno moguće, a ne apsurdne, pa čak i objašnjive na jedan logičan način.

Vidite koliko mudro je cijeli ovaj sistem uspostavljen? 

Sve je postavljeno tako, da se uspostavlja kao neopoziva činjenica, da se bilo ko, ko sugeriše mogućnost postojanja jedne “dublje” realnosti, automatski smatra ludim – ili pripadnikom nekog kulta – osobom koja pati od psihoze, halucinacija itd.

Međutim, ti organski portali, tj. oni koji nisu defektni tako da se njihove mašine ne ponašaju u psihopatskom smislu, - u svojoj čvrstoj rješenosti da u ISTINSKU stvarnost može da spada samo ono što čovjek može izmjeriti i izvagati, istovremeno su i arbitri naše egzistencije.

Šta su Kasiopejci rekli? OPS obožavaju fizički univerzum. Kod jedne takve orjentacije, sve ono što je bitno, to je – materija. 

I naravno, to poklonstvo materiji im ujedno i omogućava da oni na kraju i postanu ono što obožavaju...primarna materija.


J: Tako, imamo 3 milijarde organskih portala koji su bazično slični psihopatama, nemaju u sebi istinska osjećanja, intuiciju, niti su u stanju “da čitaju između redova,” nemaju u sebi jedan duhovni aspekt bića ali su jednostavno veoma dobri u oponašanju, odnosno, pretvaranju da posjeduju te kvalitete i u svakom slučaju, s obzirom da nemaju one karakteristike koje su specifične za psihopate, nama je skoro nemoguće da ih prepoznamo?!

L: Čini se da je tako.

Mi smo neke od njih proučavali dok još nisu stigli dobro da pričvrste svoju “masku trezvenosti” (Mask of Sanity – Checkley).  Svoje interakcije s njima opisali smo u  Adventures Series  i drugdje, što nas je i probudilo na jedan gadan način. Nakon određenog perioda primjetili smo da se tu nalazi nešto mnogo dublje nego što je to samo jedno najobičnije laganje u lice, krađa i opšta duhovna korupcija koja se odvija na New-Age području.

S obzirom da u našoj školi (QFS – prim. prev.) imamo i nekoliko kliničkih psihologa, proveli smo mnogo vremena u raznim diskusijama o mogućoj dinamici koja se tu odvija, što nas je na kraju navelo na pomisao u vezi  psihopatije. Naravno, ono što smo imali na raspolaganju bili su Hare-ovi radovi na temu psihopata u zatvorima. Međutim, sve je to bilo nepotpuno. Ono povremeno laganje krakteristično za njih, kojeg se oni nikada ne stide čak i kada su direktno uhvaćeni u laži, to je bila jedna od stvari koju smo tamo našli. Onda, ona kompletna “fabrikacija” njihove verzije ralnosti, takođe. Takođe je bilo evidentno da kod njih ne postoji nakava empatija,  - oni mogu proklamovati velike riječi u vezi toga kako se trude da pomažu djeci ili o nekim svojim drugim “filantropskim aktivnostima” i pružanju dobročinstava, a onda se iznenada okrenuti i upustiti se u zavjereničke aktivnosti protiv nas.

Prema ljudima koji odbiju da budu njihove žrtve, oni se ponašaju furiozno kao životinjski predatori kojima je ručak upravo pobjegao sa tanjira. 

(…)

Onda smo se prebacili na drugo područje istraživanja: Cleckley.  I on, stvarno, govori o onima koji nikada ne prelaze “preko linije” u društvenim pojmovima. Oni su veoma uspješni doktori, advokati, pa čak i psihijatri...

Ono na šta sada sumnjamo je da tu postoji i jedan još skriveniji "sloj crvenog luka”: efikasni i spretni Organski Portali sa jednom PERFEKTNOM Maskom Trezvenosti.

Ako prihvatimo kao istinito ono što Moravjev tvrdi, da organski portali imaju mogućnost da napreduju u svojoj vlastitoj evoluciji u sljedećem ciklusu, te da pređu iz pre-adamičnog u adamičnog čovjeka, i ako uzmemo u obzir da se ovaj sadašnji ciklus primiće svom kraju, onda postoji i sljedeća mogućnost. Mi živimo u jednom periodu kada je određeni broj organskih portala dostigao stepen imitacije čovjeka sa dušom u tolikoj mjeri da su postali toliko realistični, i toliko razvijeni, da se oni mogu vratiti ovamo jedino kao adamična bića. Oni ne mogu da nastave sa svojim daljim razvojem u okviru tijela koje sada imaju.

Ovo tjera Tragaoca da razvije svoje sposobnosti razlučivanja i da ih stalno rafinira kako bi bolje “vidjeo” i one najfinije oblike manipulacije koja se dešava oko nas i kojoj smo mi izloženi. To će zagrijati “retortu” na jednu visoku temeraturu, što će na kraju stvoriti uslove i za ostvarenje slobode.

 

Organic Portals

  Rezime

Sada ćemo pokušati da povežemo sve konce i da satkamo jednu tapiseriju koja će nam ilustrirati našu trenutnu situaciju.

Kad smo “posegnuli rukom za zlatom,” tj. kad smo se odlučili da esperimentišemo sa materijalnim oblikom kreacije, naša ‘jedinka svijesti’ se  odvojila od svog ‘božanskog stanja’ tj. jednog oblika 3D OPD egzistencije u jednoj vrsti “polu”- 4D ravni postojanja, koja je bila u harmoniji sa 4D OPD, i tako se obreli u OPS svijetu 3-ćeg denziteta, koji je već bio nastanjen jednom antropoidnom rasom koja je služila kao organski portal, odnosno, most koji povezuje 2-gi Denzitet sa  3-ćim Denzitetom. Nakon tog “pada”, i gubitka svjesnosti svoje veze sa višim centrima, rasa ljudi sa individualnom dušom nije se više ni počemu, spolja gledajući,  mogla razlikovati od antropoidne rase.  Oni su se razlikovali samo u posjedovanju jednog potencijala za svoje ponovno vezivanje sa višim centrima uz pomoć razvitka tzv. magnetnog centra.  DNA koja je nekada bila u stanju da “ugnjezdi” te više centre, u međuvremenu je “spaljena” – iskopčana i raspršena po ćelijskoj unutrašnjosti. Međutim, mogućnost da se ona ponovo povrati nazad, još uvijek je ostala.

 

Ovaj OPS svijet 3-ćeg denziteta u kome se Adamični čovjek “probudio” nije bio njegova prirodna životna okolina. Ovo je jedan svijet koji pripada antropoidima, ljudskim lutkama, mrtvima koji misle da su živi, svijet organskih portala, svijet materijalnog i materijalističkih objašnjenja egzistencije.  Ovo je farma kontrolisana od strane OPS entiteta iz 4D, sa koje oni sebi obezbjeđuju hranu. Ovo je svijet tri niža centra i seksualnog centra, koji je ograničen na samo jednu ulogu prokreacije kroz tjelesnu ljubav. Ovo je svijet organizovan na bazi gladi, seksa i straha.

Jedna rasa ljudi sa individualnom dušom, obrela se u ovom svijetu i postala dio njega seksualno/genetski se ukrštajući sa nativnom rasom sve dok se genetski fond nije potpuno izmješao. Sada su ove dvije rase toliko izmješane da se pripadnici obe rase mogu naći i u sklopu jedne te iste porodice. 

 

I uz sve to, ti modeli koje su nas učili ili natjerali da ih prihvatimo kao svoje, bazirani su na svojstvima organskih portala, “prirodnih” stanovnika ove oblasti postojanja. Tako su i ta materijalistička objašnjenja jedna ‘norma’.  Unutrašnji život organskog portala, odsjećen od viših centara, je jedna ‘norma’. Zar nas onda treba čuditi to što živimo u jednom svijetu koji je sve više i više “mehaničke” prirode, koji se odnosi prema ljudima kao prema ‘jedinkama’, gdje je “kreativnost” samo jedna replikacija postojećih ideja na produkcionoj traci, gdje su “franšize” i patentiranja veoma bitna stvar u ekonomskom svijetu, gdje je demokratija povremeno ispunjavanje upitnika sa dvije ili više mogućnosti izmedu koji čovjek može da bira a ne neko kreativno učešće individua u organizaciji njihovog života, gdje se ljudi koji “vide” druga bića i svjetove proglašavaju mentalnim bolesnicima i zatvaraju u psihijatrijske ustanove, gdje se kultura sastoji od bezbrojnih kopija jednog te istog proizvoda sa sitnim izmjenama kako bi se prevarilo potrošaća u smislu da se tu radi o nečemu “novom” i “revolucionarnom”. I tako dalje, i tako dalje…

I sve je tako organizovano kako bi VAS spriječilo u tome da napredujete, da bi VAS zbunilo, da bi se VI brinuli za vašeg muža, ženu, djecu ili prijatelje koji su izvan vaših mogućnosti za “spašavanje” zato što se njih ne može “spasiti” – oni su u svojoj osnovi drugačiji od vas, oni ne posjeduju DNA koja im može omogućiti da “ugnjezde” dušu i tako budu u stanju da razumiju mogućnost postojanja jednog višeg oblika života. Što je još gore, oni vam crpe vašu vitalnu energiju i tako vam ne dozvoljavaju da dođete u priliku da razvijete vaš magnetni centar, dok ta energija koju vam oni crpe na kraju završava u OPS realitetu 4-tog denziteta. On je ta koja hrani i održava ovaj Matriks. U ovim interakcijama vi niste ništa drugo do jedna baterija, dok organski portali služe kao “kablovi” koji izvlače energiju iz vas i sprovode je u 4D.

Vama je ta energija potrebna za vaš napredak. Ona je vaša i vaše je pravo da je zadržite za sebe. Međutim, da bi to ostvarili, vi morate prestati sa svojim “plesom smrti” sa Organskim Portalima u svom životu.

 

Laura je naglasila važnost svega ovoga u jednoj svojoj poruci članovima Quantum Future School.

Q: Na osnovu ovoga što je rečeno, čini mi se da je mnogo lakše naučiti prepoznati “ljude sa dušom” nego pokušavati sa otkrivanjem organskih portala. Naravno, sve to nadalje komplikuje  i činjenica da takođe postoje i ljudi koji imaju (‘negativni’) OPS naboj duše i koji su takođe kandidati da kao takvi pređu u 4D, isto tako i da kandidati za 4D OPD opciju često mogu da urade nešto što bi se moglo protumačiti kao OPS

L: Da. Mi možemo pretpostaviti da su ljudi sa dušom ti koji na neki način “pate”. Neki od njih, koji najviše pate, mogu u jednom momentu jednostavno da ‘počnu i da vrište,’ kao da su ‘poludili’, a sve samo zbog toga što ne mogu da se prilagode svoj toj praznini 3D OPS života.

Međutim, naravno mnogi od njih imaju dosta jak nagon za opstanak, stvaranje i razvoj, tako da nauče kako da “igraju igru” i “čine prave stvari.” U takvim slučajevima oni žive svoj život u jednom tihom očajanju. 

A mogu biti i programirani u svemu tome od malih nogu, tako da se snaga njihove duše kanalizira u njihov “sistem vjerovanja,” pa je  tako onda energija njihove duše ono što hrani i održava Matriks.  U svari, ja mislim da je to ono što se normalno i dešava, čak i svrha cijele te stvari.

Q: Hmmm...zašto mi uopšte treba identifikujemo organske portale? 

L: Upravo zato što kad “igramo u istom kolu” s njima, ili na neki drugi način ulazimo u neku interakciju s njima, oni crpe energiju iz nas i tako nam ne dozvoljavaju da ostvarimo potrebnu frekvenciju za izlaz iz matriksa.  AKO – a to je jedno veliko – AKO, bi mi mogli da ulazimo u interakciju a da oni pri tome ne crpe našu energiju – onda je to sasvim u redu. 

Međutim, mi se ne možemo tako ponašati sve dok nismo u stanju stvarno da VIDIMO, - a mi nećemo biti u stanju stvarno da VIDIMO, sve dok ne ostvarimo potrebnu energiju za tako nešto…a mi ne možemo da ostvarimo tu potrebnu energiju sve dok istovremeno igramo u istom kolu sa organskim portalima, tako da je to jedno “vrzino kolo”, nešto kao jedan ‘začarani krug’ iz kojeg se teško izlazi. 

Čovjek ih ne može vidjeti sve dok se ne prestane družiti s njima. A ne može se prestati družiti s njima ukoliko ih ne vidi.

Tako, čovjek treba sam da otkrije određene elemente tog programa, - pa onda malo da “eksperimentiše” sa tim i gleda kakve će biti “reakcije” u Matriksu – a onda on mora bazirati svoj izbor na nedvosmislenim nalazima.

Kad čovjek donese ispravnu odluku, to će mu uštedjeti dovoljno energije da bude u stanju da vidi da je njegova odluka bila ispravna! 

Q: Možda je u svemu ovome za nas trenutno bolje da usredsredimo našu pažnju na razlikovanje “A” i “B” uticaja

L: U jednom istinskom i veoma važnom smislu, određivanje istinske prirode naših veza sa drugima ujedno i JESTE taj proces razlikovanja “A” uticaja od “B” uticaja. To je i najvažniji posao kojeg treba da uradimo. Mi ne možemo postići NIŠTA drugo, prije nego što to učinimo. Čovjek ne može “služiti dva gospodara”.

Q: Umjesto da pokušavamo da etiketiramo ljude u smislu organskih portala, možda je bolje da obratimo pažnju na sebe same i sagledamo koliko energije gubimo u bilo kojoj našoj interakciji s drugima. Mislim da je to ono što se može učiniti. I to je jedno krunsko razlučivanje koje može da se ostvari.

L: Zaista jeste. I kada spoznamo da gubimo energiju u interakciji s nekom određenom osobom…onda ćemo se naći u jednoj veoma teškoj situaciji, pogotovo ako ta osoba nije prekomjerno “defektna” da tako kažemo. To može da bude i neka osoba tipa jednog “vjernog pseta” kojeg je često lijepo imati u svojoj blizini, međutim, uz sve to i zahtjevna i zamorna. 

Na primjer: ako se nalazimo u nekoj vezi u kojoj ponekad osjećamo potrebu da “malo pobjegnemo kako bi došli sebi” ili tako nešto, dok u svakom drugom aspektu sve manje više normalno funkcioniše, onda smo možda na neki način u vezi sa jednim organskim portalom koji nam na jedan veoma suptilan način crpi energiju.

Tako to može potrajati i par godina dok ne primjetimo da nismo napravili nikakav pomak prema naprijed u duhovnom smislu, mada smo uspjeli razviti određeni mehanizam povremenih “bijegova” i drugih stvari koje potpomažu održavanje te naše veze.

Mi smo sasvim zadovoljni time što radimo na svom odlasku sa 3D OPS planete Zemlje, te tako i da je ostavimo njenim prirodnim stanovnicima. Mora da je njima takođe isto teško kao i nama, da živimo zajedno jedni pored drugih sa toliko dijametralno oprečnim tačkama gledišta u vezi toga kako ovaj univerzum radi i u kom pravcu treba da se krećemo.

Mi im želimo sve najbolje u idućem Ciklusu.

 

Kraj

 

 

 


NAPOMENA O PRAVILNOM KORIŠCENJU Ova stranica sadrži materijale koji potpadaju pod autorska prava . Ucinili smo ove materijale dostupnim kao dio našeg napora za promociju boljeg razumjevanja okoliša, politike, ljudskih prava,, ekonomije, demokracije, nauke te drustvene pravde. Vjerujemo da ovo predstavlja 'pravilno korišcenje' bilo kakvog materijala koji podliježe autorskim pravima kao što je to specificirano u paragrafu 107 americkog zakona o autorskim pravima (US Copyright Law). Prema naslovu 17 U.S.C. Section 107, materijal na ovom web sajtu distribuira se bez pravljenja profita onima koji su iskazali interes za korišcenje tog materijala za istraživanje i obrazovanje. Više informacija možete naci na : http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml. Ukoliko želite koristiti mateijal sa ovog sajta koji podliježe autorskim pravima za osobne svrhe koje ne podpadaju pod 'pravilno korišcenje' , morate tražiti dozovolu od vlasnika autorskih prava.

Vlasnici ovih stranica izjavljuju da je materijal na njima rezultat istraživanja i eksperimentiranja u Superluminalnoj Kommunikaciji i nude ga uz razumjevanje da citatelj uvijek treba izvršiti vlastito istraživanje. Pozivamo citaoca da nam se pridruži u traganju za istinom, citajuci Otvorenog ali skepticnog uma. Mi ne ohrabrujemo "slijedbeništvo" niti "slijepu vjeru". Al OHRABRUJEMO traženje svijenosti i znanja na svim poljima kao najbolji nacin za odvajanje istine od laži. Stalno radimo na tome da verificiramo i/ili rafiniramo razumjevanje onog što je m oguce i onog što je vjerovatno. Ovo cinimo sa iskrenom nadom da ce to poslužiti za dobrobit covjecanstva, ako ne sada onda u nekoj doglednoj buducnosti odnosno verziji te buducnosti.

Contact Webmaster at cassiopaea.com
Cassiopaean materials Copyright © 1994-2004 Arkadiusz Jadczyk and Laura Knight-Jadczyk. Autorska prava zagarantirana. "Cassiopaea, Cassiopaean, Cassiopaeans," registrirana marka profesora Arkadiusza Jadczyka i njegove supruge Laure Knight-Jadczyk. Pisma posllana na adresu Cassiopaea, Quantum Future School, Arka ili Laure, postaju njihovo vlasnštvo. Objavljivanje i distribucija naseg autorskog materijala bez našeg pismenog odobrenja nije dozvoljeno.

You are visitor number .