[English version]

Wydział Fizyki i Astronomii

 Instytuty Fizyki Doswiadczalnej i Teoretycznej

Informacja o stratach w wyniku powodzi

Apel o pomoc

    

Strona ta informuje o stratach poniesionych przez Instytuty Fizyki Doswiadczalnej i Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego w czasie Powodzi Tysiąclecia", która nawiedziła Wrocław w lipcu 1997 r. Zdjęcie powyżej przedstawia centrum Wrocławia w dniu 12-tym lipca. Więcej zdjęć z archiwum Rektoratu, dokumentujących dramatyczną sytuację tego dnia, można znaleźć tutaj

 

Dziedziny Fizyki uprawiane w Instytutach Fizyki:

Fizyka Teoretyczna

Teoria Oddziaływań Fundamentalnych
Metody Matematyczne Fizyki
Dynamika Nieliniowa i Teoria Układów Złożonych
Klasyczna i Kwantowa Teoria Pola
Teoria Fazy Skondensowanej
Fizyka Komputerowa
 
 

Fizyka Doświadczalna

Fizyka Dielektryków
Emisja i Spektroskopia Elektronowa
Fizyka Cienkich Warstw
Fizyka Powierzchni
Metody Jądrowe w Fizyce Ciała Stałego

W wyniku powodzi najbardziej ucierpiała wznoszona dużym wysiłkiem przybudówka mająca pomieścić sale wykładowe, pracownie komputerowe i bibliotekę instytutów. Budowa ta ma długą historię, została bowiem rozpoczęta jako budynek konferencyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR jeszcze w latach 80-tych. Mieliśmy nadzieje, że zostanie oddana na potrzeby kształcenia jeszcze w tym roku.

 

Poważnemu zniszczeniu uległ stojący w podwórku Pawilon mieszczący naszą jedyną dużą salę wykładową wyposażoną w urządzenia audiowizualne. Wykonane ekspertyzy wskazują na konieczność gruntownej rekosnstrukcji.

 

Budynek mieszczący Instytuty Fizyki mieści się nad samą Odrą. Pomimo zabezpieczenia workami z piaskiem woda wdarła się nieoczekiwanie do wnętrza poprzez piwnice od strony źle zabezpieczonego Archiwum Państwowego mieszczącego się w tym samym gmachu. Zalaniu uległ parter i piwnice. Parter mieścił pracownie studenckie oraz kuchnie i stołówke. W piwnicach znajdowały się magazyny oraz węzeł sieci komputerowej. (Zdjęcia dokumentujące sytuację w sobotę 13-go lipca są na stronach Telewizji Polskiej.)

 

W chwili pisania tego dokumentu (16 sierpnia 1997 r.) trwa dalej wypompowywanie wody z piwnic oraz suszenie pomieszceń. Na podworzu wre praca nad usuwaniem zniszczeń i dokumentacją strat: patrz foto1, foto2, foto3.

 

Straty szacowane są łącznie na 300 000 PLN.


Osoby prywatne i instytucje, ktore gotowe są nam pomóc w odbudowie zniszczonych budynków i urządzeń uczynić to mogą wpłacając na konta Uniwersytetu Wrocławskiego:

Bank Zachodni I Oddz. Wroclaw

$ US
# 11201652-80914-150-40000-807879 z dopiskiem: subkonto 249/253 "Powódź"

DM
# 11201652-80914-150-40000-807959 z dopiskiem: subkonto 249/253 "Powódź"

FF
# 11201652-80914-150-40000-807939 z dopiskiem: subkonto 249/253 "Powódź"

Funty Brytyjskie
# 11201652-80914-150-40000-807899 z dopiskiem: subkonto 249/253 "Powódź"

Złote Polskie
# 11201652-629751-131-3000 z dopiskiem: subkonto 249/253 "Powódź"

 


 
 


Z Dokumentu Rektora:

Zniszczenia Uniwersytetu Wrocławskiego w czasie powodzi 1997 r.

 

 1. INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ I INSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ

ul. Maxa Borna 9.

 

Woda z Odry zalała piwnice, zatopiła parter. Zniszczeniu uległ pawilon dydaktyczny zbudowany z drewna i płyt gipsowych, naruszona statyka budynku, zniszczone podłogi parteru, zalanie stacji trafo, zalanie urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych, zalanie węzła cieplnego.

 

Straty szacuje się na około 560.000

 

 1. INSTYTUT ASTRONOMII, ul. Kopernika 11

 

Zalane: pracownia komputerowa, specjalistyczna ciemnia fotograficzna, pomieszczenia gospodarcze, warsztat mechaniczny z tokarkami, frezerkami i szlifierkami. Zalana została kotłownia oraz pawilon typu POLICE.

 

Straty w sprzęcie szacuje się na około 200.000 zł.

 

 1. INSTYTUT GEOLOGII, ul. Borna 9, ul. Cybulskiego 30 i 34.

 

Zalane zostały piwnice, pracownie, zatopione zbiory geologiczne, podtopiony parter, zniszczone podłogi parteru, nastąpiło zawilgocenie budynku, deformacja elementów drewnianych. Straty ocenia się na około 450.000 zł.

 

 1. INSTYTUT BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ, ul. Tamka 2.

 

Zalane : piwnice i urządzenia do prac naukowych , badawczych i dydaktycznych wmontowane na stałe.

 

Straty ocenia się na około 500.000 zł.

 

 1. Zalane zostały piwnice w następujących budynkach:

 

Ogólny koszt remontu piwnic wycenia się na kwotę około 50.000 zł.

 

 1. ARCHIWUM UNIWERSYTETU - zalany i zniszczony magazyn usytuowany w piwnicy zabytkowego obiektu.

Zbiory ewakuowano do Auli Leopoldyńskiej. W materiałach archiwalnych nie poniesiono żadnych strat.

 

Szacunkowy koszt remontu pomieszczeń - 80.000 zł.

 

 1. MUZEUM UNIWERSYTETU - w powodzi nie poniosło żadnych strat w zakresie dóbr kultury. Zalane zostały piwnice i wymagają remontu.

 

 1. Zalane zostały dwa domy studenckie:

“UL.” - ul. Komuny Paryskiej 21 - zalane wszystkie pomieszczenia piwniczne. Woda sięgała

2,2 m. Zniszczona i zalana portiernia, magazyny, siłownia, warsztaty i pralnia.

 

Straty szacuje się na około 140.000 zł.

 

“WAGANT” - ul. Kręta 1/3. Woda sięgała 1,8 m. Zalane zostały pomieszczenia piwniczne, łaźnie, umywalnia i magazyny, wentylatornia itp.

 

Straty około 160.000 zł.

 

W pozostałych domach studenckich zostały zalane piwnice wodą podskórną ale sprzęt był wcześniej ewakuowany.

 

 1. Na wydziale Prawa i Administracji, ul. Uniwersytecka 22/26, woda wdarła się kanałami burzowymi i zalała magazyny biblioteczne.

Zatopione zostały książki w ilości 13 tys. woluminów, z czego znaczna część jest do odzyskania. Całkowicie zalanych jest około 3 tys. książek. Pozostałe książki zalane były do połowy półki. Ta część zbiorów wymaga niewielkich zabiegów konserwatorskich.

Najcenniejsze zalane pozycje to około 50 tomów prawa międzynarodowego pochodzące

z XIX w. Aktualnie osuszane są w komorach próżniowych WSK Hydral. Książki te będą wymagały nowej oprawy.

Około 150 tomów to monografie prawnicze i historyczne polskie z XIX i początków XX w.

oraz okresu międzywojennego.

Około 3 tys. tomów to monografie, dzienniki ustaw, orzecznictwo prawnicze niemieckie. Pochodzą z XIX w.

Pozostałe książki to dublety lub nawet przeznaczone do kasacji i nie przedstawiają większej wartości. Całkowicie uległy zniszczeniu regały. Ściany wymagają osuszenia i zmiany tynku.

 

Ogólny koszt osuszenia i renowacji zbiorów może wynosić około 100.000 zł., nie licząc kosztów renowacji regałów.

 

Koszt zalanych piwnic to około 2.200 zł.

 

 1. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA NA PIASKU.

 

Zalane zostały piwnice wodą podskórną. Zbiory biblioteczne ewakuowano do wyższych pomieszczeń. Ewakuowano także magazyn materiałów konserwatorskich i skór.

 

Straty: zniszczona część regałów i pomieszczeń piwnicznych.

 

W budynku tym znajduje się także schron FOC, który został zalany do sufitu.

 

Zniszczenia : ławki, stoły,3 piece akumulacyjne, urządzenia wentylacyjne, silniki pompy odwadniającej, zniszczony tynk i posadzki.

 

 

 

 1. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA, ul. Szajnochy 7/9 i 10.

 

Podtopione zostały piwnice wodą podskórną. Zatopieniu uległo około 7 tys. tomów. Książki te to XIX wieczne czasopisma francuskie, dużo dubletów, książki ze zbiorów niemieckich. W czasie poprzedzającym powódź ewakuowano na wyższe piętra 100 tys. książek, dzięki czemu Biblioteka Uniwersytecka nie poniosła większych strat.

Książki zalane osuszane są w komorze próżniowej.

Pomoc w zakresie ratowania zbiorów udzieliły: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Toruński, Uniwersytet Warszawski.

Biblioteka Uniwersytecka tak małe straty zawdzięcza ofiarności dyrekcji, pracowników oraz wolontariuszy.

 

 1. BAZA TRANSPORTU, ul. Kościuszki 109.

 

Zalana cała powierzchnia bazy 1365 m2 na wysokość 1 metra.

 

Straty szacuje się na około 25.000 zł.

 1. MAGAZYN MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH przy ul. Świętnickiej..

Zalane zostało około 6500 m2.

Straty są obliczane.

 

  Informacje przygotował: Arkadiusz Jadczyk


Last modified on: July 13, 2004.

.